Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lundin-åklagaren: Inte rimligt att målet ska vara vilande 

Nyheter
Publicerad: 2022-06-21 08:54
Kammaråklagare Henrik Attorps Foto: Claudio Bresciani

Åklagare Henrik Attorps yrkar att tingsrätten ska fortsätta med förberedelserna i målet mot Lundin Energy, Ian Lundin och Alexandre Schneiter. Han menar att det inte är rimligt att det ska ta över ett år efter åtal lämnats in fram till planeringssammanträdet.

Så sent som i förra veckan meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i frågan om huruvida åtalet mot Lundin Energys tidigare vd Alexandre Schneiters ska avvisas eller ej. Efter Högsta domstolens besked har åklagare Henrik Attorps lämnat in ett nytt yrkande till Stockholms tingsrätt.

Åklagaren yrkar att tingsrätten ska bestämma att fortsätta förberedelsen i målet samt kalla till planeringssammanträde. 

Snart ett år sedan åtal väcktes

Åklagaren hänvisar till att åtalet om medhjälp till folkrättsbrott väcktes i ärendet den 11 november 2021. Redan i samband med att åtalet lämnades in begärde åklagaren att tingsrätten skulle kalla till ett planeringsmöte. 

Tingsrätten valde dock att vilandeförklara målet i tingsrätten då Alexandre Schneiter lämnade in en talan om avvisning av åtalet gentemot honom. Tingsrätten och hovrätten avvisade den tidigare Lundin-vd:ns önskemål men Högsta domstolen har nu alltså meddelat prövningstillstånd i frågan.

Åklagaren menar att den pågående processen i Högsta Domstolen talar för att förberedelsen ska fortsätta i tingsrätten. Åklagaren pekar på att Högsta Domstolens handläggningsplan är att ett sammanträde eller föredragning kommer ske någon gång under perioden 26 september – 14 oktober 2022. Ett sammanträde, för det fall ett sådant kommer att hållas, har preliminärbokats den 28 september 2022. 

”Därmed är numera känt att ett beslut från Högsta Domstolen således torde kunna väntas tidigast i slutet av oktober 2022, det vill säga om drygt fyra månader. Det kommer då att ha gått nästan ett år sedan åtal väcktes. 

”Inte rimligt”

Således föreligger starka skäl för att påbörja förberedelsen av målet inför huvudförhandling. Det är inte rimligt att målet ska vara vilande fram till Högsta Domstolens beslut. Tingsrätten bör därför omgående besluta att fortsätta förberedelsen av målet och kalla till ett första planeringssammanträde, att hållas i slutet av augusti 2022”, skriver åklagare Henrik Attorps till domstolen. 

Detta är inte första gången åklagare Henrik Attorps vänder sig till domstolen för att pressa på om att målet bör fortgå. Åklagaren har nämligen tidspress då flera av målsägandena och vittnena börjar bli gamla och en del även sjuka. En del har redan avlidit. Men åklagare Henrik Attorps har inte fått gehör från varken tingsrätten eller från hovrätten.


Dela sidan:
Skriv ut: