Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Güngör och Amdouni nekas prövningstillstånd i HD

Nyheter
Publicerad: 2023-01-10 10:46
Ekrem Güngör och Amir Amdouni. Foto: Kickan Nicolic/Advokatfirman Devlet

De två fängelsedömda ex-advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni nekas prövning i Högsta domstolen.
Därmed står fängelsedomarna på fyra respektive sex år fast.

Det var i höstas som Svea hovrätt dömde de Ekrem Güngör och Amir Amdouni till sex respektive fyra års fängelse för medhjälp till stämpling till mord respektive medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud.

De båda överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen och Ekrem Güngör gjorde där gällande att ett av hovrättsråden som dömt i målet varit jävig till följd av en gillamarkering han gjort på Linkedin.

Nyligen konstaterade också Riksåklagaren, i en skrivelse till HD, att det finns ett behov av vägledning från Högsta domstolen om vilka riktlinjer som bör gälla vid bedömning av eventuell jäv i dessa situationer.

Inget prövningstillstånd

Under måndagen meddelade dock Högsta domstolen att det inte blir något prövningstillstånd för de båda ex-advokaterna.

I det kortfattade beslutet skriver HD:
För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd.Prövningstillstånd farmeddelasomdetäravviktför ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen. Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”.

Det innebär att hovrättens dom står fast.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HDejPTex-advokater

Dela sidan:
Skriv ut: