Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Juristbranschen

”Advokaterna måste utmana mer – och låta bli taxametern”

Klienternas bästa råd

Ny VD ska stärka Karnov på den danska marknaden

Koncernchefen behöver tid att fokusera på tillväxten

Samfundet varnar för mejlutskick från falsk advokatadress

Uppmanar till försiktighet

Här är näringslivets mäktigaste kvinnor – storbyråns chef på listan

Storbankens första kvinnliga VD tog hem priset

Advokat mejlade känslig information till klients arbetsplats

Borde ha insett att informationen kunde spridas

Nytt investmentbolag ska finansiera rättstvister

Tidigare MSA-advokat och tidigare Corp-chef från Duncross bakom bolaget

Samfundet: Finns en risk att advokaten får agera bank åt klienten

Massiv kritik mot Kriminalvårdens beslut om de intagnas medel

Nekas kalla sig chefsjurist i tingsrätten

Tingsrätten vägrar

Advokat vinner fakturatvist – trots att offerten aldrig godkändes

Parterna hade ingått avtal

Advokat dröjde med faktura och läste högt ur klientakt

I enlighet med god advokatsed

Brottmålsadvokat ”frias” – Facebookinlägg i klientens intresse

Läkningen innebar inget brott mot god advokatsed

Betsson förvärvar spelbolag för 391 miljoner kronor

Gernandt & Danielsson och PWC rådgivare

Penningtvätt kassako för storbyrån

Omsättningen ökade med 10 procent jämfört med föregående år

Klient får prövningstillstånd i hovrätten – i tvistemål mot advokat

Advokat stäms på 2 miljoner för vårdslös rådgivning - vann i tingsrätten

Det är viktigast när klienterna väljer byrå

Deltagarna i Klientbarometern fick ranka vad de prioriterar högst

Tidigare toppadvokat får sju års fängelse för omfattande ekobrott

Har bland annat jobbat på Vinge

Sex nya partners och en principal associate på Roschier

Stärker upp inom sex verksamhetsområden

Två MAQS-advokater prickas efter jäv-uppdrag

En lojalitetsplikt mot motparten finns kvar

Kostnader för utredningar om penningtvätt tynger Swedbank

Kostnaderna att utreda penningtvätt ökade till 519 miljoner under Q4

Advokat varnas efter gruppmöte med asylsökande klienter

"Allvarligt åsidosättande av god advokatsed"