Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skattefria pensioner i Portugal stoppas

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-05-27 09:48
Foto: TT

Förra veckan undertecknade Sverige och Portugal ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal länderna emellan. Ändringen syftar till att förhindra att svenskar som flyttat till Portugal kan ta ut sin pension från tidigare privat anställning skattefritt. Det rapporterar Regeringskansliet.

– Mycket höga privata pensioner och fallskärmar från Sverige ska inte kunna tas ut helt skattefritt i Portugal, samtidigt som vanligt folk som slitit ett helt yrkesliv gör rätt för sig. Det här har varit en orättvis lucka i regelverket som vi nu täpper till, säger finansminister Magdalena Andersson.

Avtalet med Portugal ändras

Enligt Regeringskansliet är bakgrunden till ändringen de regler som Portugal införde år 2009, som oavsiktligt möjliggjorde ett skattefritt uttag av pension från tidigare privat anställning i Sverige efter flytt till Portugal. Nu har en omförhandling av avtalet mellan Sverige och Portugal kommit till stånd på Sveriges initiativ.

Pensioner skattas i utbetalande stat

Enligt Regeringskansliet innebär ändringen att pensioner får beskattas i staten som de utbetalats från. För Sveriges del innebär det att pensioner som utbetalas från Sverige till personer som är bosatta i Portugal får beskattas i Sverige. Den nya bestämmelsen ska likna de skatteavtal som Sverige har med andra länder.

Skatteavtalet uppdateras även i andra avseenden för att möta nya internationella standarder som följer av det s.k. BEPS-projektet, som under ledning av G20 och OECD syftar till att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar.

Börjar gälla tidigast 2020

Gällande pensioner som inte beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige från och med den dag då ändringsprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt, vilket tidigast kan ske från den 1 januari 2020.

Pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattas i Sverige från och med den 1 januari 2023.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.


Dela sidan:
Skriv ut: