Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Reglering av dagvatten

Det förstärkta laglottsskyddet

Advokat utesluts från samfundet efter fastighetsförsäljning

Innebar stor ekonomisk vinst

Åklagarmyndigheten: Fler bidragsbrott utreds och lagförs

Andelen redovisade bidragsbrott har tredubblats

Ökning av klagomål till Datainspektionen sedan GDPR började gälla

Omkring 3 000 klagomål per år har inkommit jämfört med 500 per år

Nekades muntligt förhör – asylsökande får ny chans

Borde fått slutföra sin talan

Man nekas namnbyte – får inte heta Bernadotte i förnamn

Trots att ett femtiotal svenskar redan har det som förnamn

”Avskaffa disciplinnämnden och inför oberoende tillsynsmyndighet”

DEBATT/REPLIK – av advokaterna Kerstin Vogel och Peter Zeijersborger, som varnats av Advokatsamfundets disciplinnämnd

Juristprogrammen i topp när ansökan till vårens utbildningar stängde

Stockholms universitet i topp

HD: Grovt brott när 16-åring hade kniv och järnrör på sig i skolan

Skärper straffet för pojken

Polischefer fick lägenheter när de själva satt i styrelsen

Carin Götblad tilldelades paradvåning

REPLIK: ”Advokatsamfundets oberoende tillsyn – av central betydelse för rättsstaten”

Mia Edwall Insulander, Advokat och generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund

Webbinarium: Brott mot rikets säkerhet med fokus på terror- och spioneribrott

Amerikanskt finansbolag får betala böter efter blankning i H&M

Skyllde på tekniska fel men tvingas betala 25 000 kronor

NGM:s disciplinnämnd utdömer 200 000 kronor i vite

Försenade och ofullständiga offentliggöranden

Rådgivare varnas efter ha sålt komplicerade finansiella produkter

Var kontorets ambassadör

Ny vd och ny finanschef i Qliro Group

Qliro Group byter även namn till Nelly Group

Beslut om permitteringsstöd blir offentliga

Har tidigare omfattats av sekretess

EQT-fonderna har investerat 6 miljarder euro under Q3

Thomas von Koch, tidigare MP, lämnar koncernledningen

Lägre resultat för Handelsbanken

Avsättning till en omstruktureringsreserv belastar resultatet

Regeringen avsätter 9 nya miljarder när omställningsstödet förlängs

Nu kan drabbade företag söka stöd för månaderna maj samt juni och juli

Anställningsvillkor satte klientens fria advokatval ur spel

Advokater varnas och får straffavgift