Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Veckans jurdik

”Lite förståelse för vilken hjälp klienten behöver” – advokaten om de restriktiva ersättningsreglerna

Det är problematiskt att ombuden i skattemål inte...

“Vill motverka stress och press” – Domstolsverket ser över kraven för antagning till notarietjänsterna

Jurister är en särskilt utsatt yrkesgrupp som är...

”Man vet att man kommer att utsättas för personligt obehag” – advokaten om domarnas ökade utsatthet

Risken att utsättas för represalier och obehagliga...

”Man hamnar i en försvarsposition” – advokaten om det ökade trycket på domstolarna vid friande domar

Trycket utifrån ökar på domstolarna vid uppmärk-sammade...

”Extremt obehagliga konsekvenser för domare som friar” – det kriminalpolitiska klimatet i rättssalarna

Hur påverkar det hårda kriminalpolitiska klimatet...

Domaren som gav gymnasielagen grönt ljus: ”Inget grundlagsbrott att stifta dåliga lagar”

Svensk exportindustri och korruptionen – ”Sverige är inte bättre än andra och vi har varit naiva”

Just nu pågår den största korruptionsrättegången...