Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”De unga vill få säga sitt i en vårdnadstvist – både hos socialtjänsten och i domstolarna”

Straffrätt
Publicerad: 2019-04-26 09:15

KRÖNIKA – av advokaten Anna Ekvall

 

Jag tycker inte att det går en dag utan att jag av en eller annan anledning behöver ägna problematiken barn och ungas avsaknad av eget ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål en tanke. Inte konstigt kanske med tanke på att vårdnadstvisterna ökat med det dubbla under de senaste tio åren (SVT.se).

Antingen är det föräldrar som ber om mitt biträde för sina döttrar och söner i en förestående eller befintlig vårdnadstvist. Eller så är det de unga själva som tar kontakt och vill ha advokathjälp, vilket blir allt vanligare.

Inte minst uttrycker de unga att de vill ges en större möjlighet att bli hörda och få säga sitt i en aktuell tvist. Det sistnämnda gäller såväl hos de sociala myndigheterna som i domstolarna.

För mig som advokat för barn och unga är det en frustrerande sits att i avsaknad av ett offentligt uppdrag inte få hjälpa, när jag faktiskt ser att det i själva verket skulle kunna gå att göra situationen för barnen bättre. För det går.

Barn och unga skulle vara förtjänta av ett offentligt förordnat ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål som utifrån en neutral position har deras bästa för ögonen. Ett sådant ombud skulle även kunna tjäna som budbärare mellan föräldrarna som i nuläget istället så ofta blir barnet.

Barn och unga som hörs av de sociala myndigheterna under en pågående vårdnadstvist gör det som mest utan eget rättsligt biträde närvarande. Det senare av den anledningen att det är förenat med såväl ekonomiska som praktiska svårigheter för ett barn att själv tillskansa sig en advokat eller jurist som följer med barnet. Här måste vi vuxna gå in och hjälpa barnen!

BRY – Barns Rättsskydd är en av de aktörer som driver frågan om inrättande av en särskild barndomstol i Sverige. Det tror jag skulle vara en bra sak som skulle kunna lyfta barn och ungas status i rättsprocessen.

Men innan vi når dit finns det mycket som vi kan göra för att stärka ungas rättigheter i vårdnads-, boende- och umgängesmål.

Först och främst skulle vi kunna höra barnen i större utsträckning och ännu tidigare både hos socialtjänsten och i domstolen. Allra särskilt då barnet själv uttrycker en vilja att få träda fram framför de sociala myndigheterna eller domstolen.

Vi skulle kunna förordna ett offentligt biträde för barnet så att den unge fick biträdas av en advokat eller jurist i samtalen med de sociala myndigheterna och antingen i närvaro av den unge eller självständigt presentera den unges sak för domstolen.

Sist men inte minst skulle vi genom att ge barnet plats i vårdnads-, boende- och umgängesmålet på ett högst modernt sätt svara mot den nya Barnrättslagen som träder i kraft den 1 januari 2020 och då Barnkonventionen blir lag i Sverige. Trevlig fredag!

 

 

 

Återkommande varje månad skriver Barnadvokaten Anna Ekvall om en aktuell barnfråga här på Dagens Juridik. Har du ett barnämne som du önskar att jag tar upp här? Hör då av dig till mig via Dagens Juridiks redaktion. Tack för ordet.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: