Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vill behålla tom lägenhet för att byta till en större – måste flytta

Nyheter
Publicerad: 2022-11-09 13:22
Foto: Thomas Oneborg/SvD/TT

En kvinna som inte bor permanent i sin lägenhet men som vill behålla den för att kunna byta till en större bostad saknar tillräckligt behov av lägenheten enligt hovrätten.
Kvinnans intresse av att få genomföra ett byte bedöms vara svagt eftersom hon får sägas ha förlorat anknytningen till lägenheten.
Hon tvingas därför flytta.

En kvinna hyr sedan februari 2016 en enrumslägenhet om 32 kvadratmeter i Stockholm. Under år 2019 började hyresvärden att fatta misstankar om att kvinnan inte längre bodde i lägenheten. Det framkom att hon hade köpt en fastighet i Katrineholm och hon verkade bo där tillsammans med sin man och dotter. Efter en störningsincident i lägenheten framkom att en ung man numera verkade bo där.

Med anledning av detta valde hyresvärden att säga upp hyresavtalet och hänsköt därefter tvisten till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. Kvinnan inkom därefter med en ansökan om att hyra ut lägenheten i andra hand och uppgav att den var för trång för familjen.

”Saknar skyddsvärt behov”

I hyresnämnden anförde hyresvärden bland annat att kvinnan saknade skyddsvärt behov av lägenheten eftersom hon hade boende ordnat på annat håll. Enligt hyresvärden hade kvinnan, eller hennes familj, inte bott i lägenheten på flera år. Först hade hon bott i Katrineholm och därefter hos sina svärföräldrar i Haninge kommun.

Kvinnan vidgick att hon bodde i Katrineholm under hösten 2020 för att förbereda en försäljning av fastigheten där. Därefter hade dock hon eller hennes make bott permanent i lägenheten. Under alla förhållanden hade hon ett skyddsvärt intresse av att använda lägenheten för att byta den till en större lägenhet där familjen får plats.

Hyresnämnden avslog värdens upphörsyrkande.

Nämnden konstaterade att kvinnan, maken och barnet alla är folkbokförd på lägenhetens adress. Kvinnan hade bland annat uppgett att hon endast använder lägenheten i begränsad omfattning eftersom hissen inte rymmer en barnvagn. Hon och barnet bor därför mestadels i en stuga utan rinnande vatten på svärföräldrarnas tomt. Lägenheten används däremot av hennes make då det blir närmare för honom att ta sig till jobbet.

Kvinnans uppgifter var visserligen inte ”helt övertygande” men de kunde heller inte helt bortses från. Stugan hos svärföräldrarna var mindre än lägenheten och framstod därför inte som lämpad för en barnfamilj. Det kunde därför inte uteslutas att lägenheten används såsom kvinnan uppgett. Kvinnans intresse av att behålla lägenheten ansågs därför väga tyngre än hyresvärdens.

Inte trovärdiga

Svea hovrätt konstaterar inledningsvis att kvinnan ostridigt bodde i Katrineholm hösten 2020. Hennes uppgifter om att hon och hennes man därefter har bott i lägenheten är inte särskilt trovärdiga. Sammantaget anser domstolen att hyresvärden har styrkt att varken kvinnan eller hennes make bor permanent i lägenheten.

Frågan är därmed om kvinnan ändå kan anses ha ett intresse av att använda lägenheten, i syfte att byta den mot en större lägenhet.

Av rättspraxis framgår att en hyresgäst som inte använder en lägenhet som permanentbostad har ett skyddsvärt behov om det styrkts att det finns konkreta och nära förestående planer på att ta lägenheten i anspråk. Utgångspunkten bör dock vara att ett byte tillgodoser ett fortsatt behov av en bostad, och något sådant behov finns i allmänhet inte när hyresgästen inte bor i lägenheten.

Dessutom har regeln om hyresrättsbyte skärpts i närtid. Bland annat krävs det synnerliga skäl för byte om hyresgästen eller den person som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i lägenheten under kortare tid än ett år. Konkreta och nära förestående bytesplaner bör därför normalt inte ges betydelse i en förlängningstvist när hyresgästen aldrig bott i lägenheten.

Väger tyngre

I det aktuella fallet har hyresgästen bott i lägenheten i ett år men senare bosatt sig permanent i en annan bostad. Kravet på synnerliga skäl gäller då inte men hyresgästens intresse av att få genomföra ett byte bedöms som svagt eftersom hon har förlorat anknytningen till lägenheten. I en sådan situation framstår det enligt hovrätten inte som ändamålsenligt att utreda boendeförhållanden som kanske ligger långt tillbaka i tiden. Det saknas därför skäl att pröva om hon har konkreta och nära förestående planer på att byta lägenheten.

Sammantaget anser alltså domstolen att hyresvärdens intresse av att hyra ut lägenheten till någon som har behov av den väger tyngre än kvinnans intressen. Hyresavtalet har därför upphört. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: