Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vilket stöd har Domstolsverkets generaldirektör för sina påståenden”

Nyheter
Publicerad: 2023-02-17 10:45

REPLIK – av Kristina Ahlström, advokat och författare till bland annat böcker om arbetsrätt, offentlighet och sekretess samt förvaltningslagen. 

ABF Botkyrka-Salem har i media uppmärksammats efter en medlemsomröstning om förtroende för en företrädare för Botkyrka arbetarkommun. I en artikel i Dagens Juridik den 15 februari 2023 framförde jag oro för hur bristfälliga utredningar används av myndigheter och sedan läggs till grund för nedvärderande påståenden utan en rättssäker hantering. I artikeln refererar jag till rapporten som Botkyrka kommun har beställt angående drift av fritidsgårdar. Rapporten har jag tagit del av under 2022 då ABF Botkyrka-Salem anlitade mig för att gå igenom handlingar i ärendet utifrån ett rättsligt perspektiv.

I en krönika den 14 februari skriver Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén om  att oberoende domstolar värnar demokratin.Han refererar till vissa undersökningar, hänvisar till  EU-kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen och ser oroande tendenser i övriga världen.

Sedan häpnar jag över hans övergång från stormningen av parlamentsbyggnaderna i USA och Brasilien av anhängare till en förlorande president som vägrat att godkänna ett legitimt valresultat, till tecken på att demokratin utmanas i Sverige med exempel utifrån vad som nyligen hänt i Botkyrka. Direkt från världen till ett enda exempel från Sverige, en omröstning i en lokal politisk förening. Domstolsverkets generaldirektör drar dock inte någon parallell till ledare som vägrar godkänna legitima valresultat, utan verkar dra en motsatt slutsats om vad som hänt i Botkyrka jämfört med vad som han meningen innan i sin krönika refererar till har hänt i stora länder i världen. De påståenden han anger liknar i stor utsträckning dessutom argumenten från endast den ena sidan av konflikten i Botkyrka arbetarkommun: den sida som förlorade omröstningen.

Jag undrar vad för stöd som Domstolsverkets generaldirektör har för sina påståenden och jag ber honom därför att redovisa detta stöd eller är det enbart rykten? Vilket stöd finns för följande påståenden i krönikan:
1) ”att kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka på ett närmast kuppartat sätt röstats bort av sitt eget parti.”

2) ”Initiativ till misstroendevotumet kom från den lokala ABF-föreningen som också stod bakom de fritidsgårdar som kommunen stängt eftersom de var ett tillhåll för gängkriminella.”

3) ”Det finns uppgifter som tyder på att den organiserade brottsligheten kan ha varit en del i avsättandet av politikern.”

Rättssäkerhet är bra och ska också gälla för ideella föreningar. Den rapport som Botkyrka kommun stödjer sig på när det gäller åtgärder mot ABF Botkyrka-Salem innehåller anklagelser från anonyma personer vilka redovisas av anonyma utredare utan att föreningen fått bemöta dessa anklagelser innan beslut togs av kommunen. Jag förstår att myndighetschefen för Domstolsverket inte kan uttala sig om Botkyrka kommuns handläggning i det ärendet, men det vore intressant att höra hur han ser generellt på myndigheters beslutsunderlag: Är det sakligt och opartiskt att låta anonyma utredare redovisa anklagelser från anonyma personer utan att utpekade personer och organisation får bemöta uppgifterna?

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: