Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Var målsägandebiträde i mål – där hennes bror var misstänkt

Nyheter
Publicerad: 2022-01-13 14:02
Foto: Jessica Gow / TT

När advokatens bror misstänktes för att ha misshandlat sin flickvän accepterade advokaten efter en ”express-jävsprövning” uppdraget som målsägandebiträde åt broderns flickvän.
När åklagaren fick kännedom om släktskapen entledigades advokaten från sitt uppdrag – och hon prickas nu av samfundet för brott mot god advokatsed.

En advokat förordnades i april 2021 som målsägandebiträde i ett mål angående misstanke om grov misshandel. Advokaten hann närvara vid förhör med målsäganden, som misstänktes ha misshandlats av sin pojkvän. Polisen fick först flera dagar senare kännedom om att advokaten är syster till pojkvännen. Tingsrätten beslutade då på ansökan från åklagaren att genast entlediga advokaten som målsägandebiträde på grund av jäv – och advokaten anmäldes till Advokatsamfundet för sitt agerande. 

”Inte haft kontakt”

Advokaten har i yttrande till samfundet bekräftat att hon är syster till den man som var misstänkt i målet – men uppgett att hon inte har någon kontakt med honom. Hon har däremot en nära relation med broderns dåvarande flickvän.

Situationen uppstod efter att flickvännen skrivit ett sms till advokaten där det framgår att något hänt och där advokaten ombads följ med på polisförhör senare samma dag. Advokaten förstod först inte vad det handlade om, men lovade att följa med på förhöret i egenskap av stödperson. På väg till förhöret blev advokaten uppringd av tingsrätten och det visade sig då att flickvännen begärt henne som målsägandebiträde. Det var inte vad advokaten tänkt sig, men hon tackade ändå ja.

Advokatens överväganden framgår av hennes yttrande:

”I den känslosamma situation som råder tänker hon som så i den ’express jävsprövning’ som hon gör; att det ej finns någon intressekonflikt då det ej finns några omständigheter som gör att hon ej, fullt ut, kan tillvarata [klientens] intresse. Dessutom, minns hon, diffust, även avsnittet om upplysningsplikt och samtycke i de advokatetiska reglerna (3.3.2 och att en klient har möjlighet att själv avgöra om en intressekonflikt/lojalitetskonflikt föreligger eller ej).”

Ville hjälpa flickvännen

Advokatens enda tanke var att hjälpa flickvännen och hon upplevde det som att flickvännen utan hennes biträde inte tänkte samarbeta med polisen. Några dagar efter förhöret kände advokaten sig osäker och valde därför att kontakta Advokatsamfundet för rådgivning. Hon fick dock inget tydligt svar, utan bara höra att det ”kanske vore säkrast att vara stödperson istället för målsägandebiträde”.

Om förhöret inte hade legat så nära i tiden skulle advokaten ha kontaktat samfundet innan hon gått dit, men ”allt gick så fort och hon var starkt påverkad av känslor”.

Erinran

Det framgår dock av utredningen att advokaten har åtagit sig ett uppdrag som målsägandebiträde trots att hon redan innan hon accepterade uppdraget visste att den misstänkte var hennes bror. Genom att åta sig uppdraget under dessa omständigheter har advokaten brutit mot god advokatsed – och det saknar här betydelse huruvida klienten trots intressekonflikten har velat ha henne som målsägandebiträde.

Disciplinnämnden meddelar därför nu advokaten en erinran.  

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se