Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vapenbrott när tonårsflicka fick tårgasspray för självförsvar

Nyheter
Publicerad: 2019-10-17 14:32

En kvinna som hade tårgasspray utan tillstånd friades i tingsrätten eftersom hon inte hade haft anledning att misstänka att sprayen var licenspliktig. Hovrätten dömer henne nu för vapenbrott.

Den 17-åriga tonårsflickan var tidigare i år kallad som vittne i en rättegång vid Sundsvalls tingsrätt. När hon passerade domstolens säkerhetskontroll lade hon själv sprayburken med tårgas i avvisiteringslådan.

Ordningsvakten fattade misstanke om att det kunde röra sig om en olaglig tårgasspray, tog den i beslag och lämnade in den till polisen.

Samma bestämmelser som skjutvapen

Polisens undersökning visade att sprayburken var försedd med texten ”NATO SUPER-PARALISANT” och ”CS-GAS”. På baksidan angavs att den innehöll ortoklorbensylidenmalononitril, som är en aktiv substans i försvarssprayer.

Spraybehållare med detta innehåll omfattas av samma bestämmelser som skjutvapen och det krävs tillstånd för att inneha dem enligt vapenlagen.

Tonårsflickan hävdade att hon på väg till rättegången blev trakasserad av ett gäng killar. Två andra killar kom då fram och gav henne sprayburken och sade att hon skulle använda den för att skydda sig. Hon läste inte vad den innehöll och frågade inte om den var laglig.

Ingen anledning till misstanke

Tonårsflickan åtalades dock vid Sundsvalls tingsrätt för ringa brott mot vapenlagen.

Enligt tingsrätten innebär kvinnans uppgifter att hon inte hade haft anledning att misstänka att sprayen var licenspliktig eller att undersöka saken närmare. Åklagaren hade därmed inte, mot hennes nekande, bevisat att gärningen verkligen hade begåtts av oaktsamhet. Hon friades därför.

Hovrätten instämmer nu i tingsrättens bedömning att kvinnans berättelse inte är sådan att den kan lämnas utan avseende och att det inte heller är visat att hon innehaft tårgassprayen med uppsåt.

Oaktsamt att inte kontrollera

Med hänsyn till sprayburkens utseende – och det som hon själv berättat om hur hon fick sprayburken av för henne okända personer – har hon däremot varit oaktsam när hon inte närmare undersökt om det var tillåtet att inneha den.

Det som hon uppgett om att hon inte visste att det fanns olagliga sprayer förändrar inte denna bedömning.

Hovrätten river därför upp tingsrättens friande dom och dömer tonårsflickan för ringa vapenbrott till 30 dagsböter à 50 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se