Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömd för våldtäkt frias – kan ha sovit under gärningen

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 13:23
Foto: Jessica Gow / TT

Hovrätten ändrar den fällande våldtäktsdomen och friar en 27-årig man som i tingsrätten fått fängelse för att ha våldtagit en Tinderdejt.
Mannen har i hovrätten fört fram en invändning om somnambulism som inte är så osannolik att den kan lämnas utan avseende.
Åklagaren hade därför behövt motbevisa invändningen för att åtalet ska bifallas.

En idag 27-årig man åtalades i Stockholms tingsrätt för våldtäkt, efter en händelse i centrala Stockholm i februari 2022. 

27-åringen hade via dejtingappen Tinder fått kontakt med en kvinna och de hade skrivit med varandra ett tag och båda velat träffas. Efter festkvällar på olika håll möttes de tidigt på morgonen hos mannen och gick upp i hans lägenhet. Där hade de också samlag med ömsesidigt samtycke.

Dokumenterat skador

Drygt tre timmar senare tog kvinnan en taxi från lägenheten och senare samma dag besökte hon en akutmottagning för våldtagna kvinnor. Uppgifterna gick isär kring vad som hänt i lägenheten, men enligt kvinnan hade mannen under natten tvingat sig till ett ytterligare samlag, där han bland annat tagit ett hårt grepp runt hennes hals och slagit henne på rumpan. På akutmottagningen hade sjukvårdspersonalen också dokumenterat vissa skador på kvinnans hals, bröst och underliv.

Mannen förnekade i tingsrätten helt att något ytterligare samlag ägt rum. Hans sista minnesbild var hur han och kvinnan småpratat några minuter i sängen efter det frivilliga samlaget. När mannen vaknat på förmiddagen hade kvinnan inte varit kvar i lägenheten. Han blev lite konfunderad men tänkte inte så mycket på saken. Senare skrev han meddelanden till kvinnan för att se om hon ville ses igen, men fick aldrig något svar. Det visade sig senare att hon tagit bort honom från Tinder och blockerat honom på Instagram.

I samband med det frivilliga samlaget hade mannen tagit på kvinnans kropp, men han kunde inte tänka sig att det varit så hårt att det lett till blåmärken eller andra skador. Han hade inte heller tagit något grepp om kvinnans hals. 27-åringen uppgav även att han hade gått i sömnen när han var 16 år, men att han inte gjort det sedan dess och att han inte heller har någon sömngångardiagnos.

Tingsrätten fällde

Tingsrätten bedömde att kvinnans berättelse var både trovärdig och tillförlitlig. Hennes uppgifter vann också betydande stöd av uppgifter från olika vittnen som kvinnan haft kontakt med efter natten i lägenheten. Mannens uppgifter kunde enligt domstolen inte på något avgörande sätt förta värdet av åklagarens bevisning och slutsatsen blev att kvinnan blivit våldtagen.

Att mannen inte skulle ha insett att kvinnan inte deltog frivilligt utan endast gjorde detta till följd av hans hårdhänta hantering av henne var enligt tingsrätten uteslutet. Mannen måste också ha insett risken för att kvinnan på grund av våldet och sin sömndruckenhet befunnit sig i en särskilt utsatt situation och hade trots detta inte vidtagit någon kontrollåtgärd för att försäkra sig om att hon deltog frivilligt. Mannen hade därmed haft likgiltighetsuppsåt till våldtäkt och dömdes till två och ett halvt års fängelse av en enig tingsrätt.

Hovrätten friar

Svea hovrätt river nu upp den fällande domen och frikänner mannen.

Mannen har i hovrätten förklarat att han fram till tingsrättens fällande dom utgått ifrån att det han står anklagad för inte har hänt. Han har inte fått några frågor under förundersökningen om sina sömnvanor, utan detta kom upp först i slutet av tingsrättsförhöret. Efter att ha haft chans att fundera mer har mannen kunnat ådra sig ett tillfälle då han följt med en kvinna hem och bevisligen haft sex med henne under natten utan att ha några som helst minnesbilder av det.

Mannens bror har också han hörts i hovrätten och berättat om en incident som inträffade när bröderna delade lägenhet. 27-åringen har då kommit hem efter en utekväll och lagt sig bredvid brodern i sängen. Efter ett tag har han också tagit ett tag runt honom och börjat kyssa honom på ryggen. Enligt brodern har 27-åringen i detta skede inte varit närvarande utan sovit.

Begått i sömnen

Hovrätten ansluter sig helt till tingsrättens bedömning att mannen utfört de sexuella handlingar som omfattas av åtalet. Att mannen först i hovrätten gjort gällande att gärningen begåtts i sömnen gör dock inte att denna invändning utan vidare kan avfärdas.

Hovrätten skriver:

”Det kan uppfattas som märkligt att en person skulle kunna utföra sexuella handungar när han eller hon sover. Det är likväl belagt att sexsomni, som en variant av somnambuli, existerar. Vid sådana tillstånd sker det en partiell väckning av hjärnan där personen har kvar viss sömnaktivitet och ingen inprägling i minnet. Det framgår bl.a. av rättspraxis att vid bedömningen av om det har förelegat ett somnambult tillstånd tas hänsyn till sättet att utföra handungarna, förekomsten av uppgifter om tidigare observerat sömngångarbeteende, om gärningsmannen har varit förvirrad vid sitt uppvaknande, observerade tecken på vakenhet eller frånvaron av sådana tecken och eventuella reaktioner tex. vid ingripande av polis. Vidare beaktas även förekomsten av faktorer som kunnat utlösa sömngång och sömnstörningar, såsom stress, ny och ovan miljö samt i viss mån alkoholpåverkan och liknande.”

Åklagaren har bevisbördan för att den åtalade haft erforderligt uppsåt och inte utfört en ofrivillig handling. Om den tilltalades invändning om agerande i sömnen framstår som så osannolik att den kan lämnas utan avseende krävs däremot ingen bevisning. Så är det dock inte fallet här, anser hovrätten.

Det finns inget i kvinnans berättelse som motsäger invändningen. Kvinnan har bland annat uppgett att hon och mannen somnade tillsammans – och han ska inte ha sagt någonting alls i samband med våldtäkten. Vittnesuppgifter från mannens bror visar på ”besynnerligt agerande under sömn” – och andra vittnesuppgifter visar att mannen haft det stressigt tiden före händelsen och att han verkat förvånad över att kvinnan lämnat lägenheten utan att säga hej då. Slutsatsen blir att åklagaren måste motbevisa försvarets invändning.

Sakkunnigutlåtande saknas

Åklagaren har i liknande mål normalt lagt fram sakkunnigutlåtande från sömnexpert – och experten har i regel också hörts vid huvudförhandlingen. Sakkunnigbevisningen tar här sikte på sannolikheten för att den tilltalade har begått gärningen i sömnen. Någon sådan bevisning har dock inte presenterats av åklagaren i det aktuella målet.

Även om tidigare avgöranden kan ge viss ledning kan det inte anses allmänt känt under vilka förutsättningar en person under sömn kan utföra sexuella handlingar på en annan person och vad som karakteriserar ett sådant handlande, fortsätter hovrätten. Det är inte möjligt att utan yttrande från sakkunnig göra en tillräckligt säker bedömning av om en gärning begåtts i sömnen eller inte, konstaterar domstolen. Utan tillgång till närmare kunskap om somnambulism är det inte heller möjligt att bedöma om det sexuella handlande som mannen utfört är oförenligt med agerande under sömn.

Åklagaren har inte lagt fram någon sådan bevisning och hovrätten har inte heller funnit skäl att på egen hand utse en sakkunnig. Det kan därför inte anses bevisat att mannen haft sådan kontroll över sitt handlande att detta kan anses uppsåtligt och åtalet fallet därför.

Hovrätten är dock inte enig i sitt avgörande, utan ogillar åtalet med röstetalet 3–2. Ett skiljaktigt hovrättsråd anser tillsammans med en nämndeman att mannens invändning är så osannolik att den kan lämnas utan avseende – och att åklagaren alltså inte har behövt prestera någon bevisning för att motbevisa denna. Tingsrättens fällande dom borde därför ha fastställts, enligt de skiljaktiga ledamöterna. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: