Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

USA-bosatt förlorar hyresrätten efter andrahandsuthyrning

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 10:06
Genrebild Foto: Jessica Gow / TT

En 36-årig man har under flera års tid låtit sin bror och dennes dotter bo mannens hyresrätt i Järfälla, samtidigt som mannen själv varit bosatt i USA.
På grund av den långvariga olovliga uthyrningen sägs nu hyresavtalet upp.

En 36-årig man hyrde sedan 2007 en tvårumslägenhet i Järfälla.
Bostadsbolaget som mannen hyrde lägenheten av sade dock upp hyresavtalet till den 1 juli 2019 och begärde därefter vid Hyresnämnden i Stockholm att avtalet skulle upphöra.

Som grund anförde bolaget att 36-åringen under lång tid hade upplåtit lägenheten i andra hand utan tillstånd. Dessutom hade mannen sitt permanenta boende i USA vilket innebar att det inte var oskäligt mot honom att avtalet upphörde, menade bolaget.

”Har behov”

36-åringen bekräftade att han sedan flera år tillbaka var bosatt i USA, men att han hade sina föräldrar och sin bror i Sverige. Han åkte till Sverige vid varje semestertillfälle – minst en gång per år – och menade att han därför hade behov av lägenheten vid dessa tillfällen för att kunna arbeta från Sverige.

Arrangemanget hade hittills fungerat då mannens bror och dennes dotter under flera år bott i lägenheten och betalat hyran direkt till hyresvärden.

Besittningsskydd brutet

Av 36-åringens egna uppgifter framgick alltså att han i använde lägenheten varken som permanentbostad eller som bostadskomplement. Vid en avvägning mot hyresvärdens sakliga skäl för upp upphörandet – att hyra ut den till andra som söker permanentbostad – ansåg hyresnämnden att mannens skäl vägde lättare. Besittningsskyddet var därför brutet.

Då mannen hyrt ut lägenheten till sin bror under flera års tid hade han samtidigt åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst i sådan mån att avtalet inte skäligen behövde förlängas. Bostadsbolagets upphörandeyrkande bifölls därför.

Avslår överklagande

Svea hovrätt uttalar att en hyresgäst i undantagssituationer kan få behålla en lägenhet för att tillgodose någon annans bostadsbehov. Detta förutsätter dock att hyresvärden har accepterat detta.
Att det skulle förhålla sig på det viset i det aktuella målet har dock inte gjorts gällande.

Hovrätten instämmer således i hyresnämndens bedömning och avslår mannens överklagande. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se