Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tvingas flytta efter störningar av ”tillfälliga besökare”

Nyheter
Publicerad: 2022-04-27 12:51
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

En man som påstås ha bedrivit narkotikaförsäljning från sin lägenhet i centrala Stockholm är skyldig att flytta, anser hovrätten som ändrar hyresnämndens beslut.
Det är visat att mannen har tagit emot ett stort antal tillfälliga besökare i lägenheten som fört oväsen och försämrat boendemiljön för grannarna.
Han har dessutom en obetald hyresskuld.

En 43-årig man hyr sedan år 2002 en enrumslägenhet i centrala Stockholm. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet och hänskjutit förlängningstvisten till Hyresnämnden i Stockholm.

I hyresnämnden gjorde hyresvärden gällande att mannen förverkat hyresrätten genom att utsätta grannarna för omfattande störningar. I vart fall hade han åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skulle förlängas.

”Narkotikapåverkade besökare”

Hyresvärden uppgav att det under en längre tid förekommit ett stort antal tillfälliga narkotikapåverkade besökare i trapphuset och i mannens lägenhet. Grannarna misstänkte att mannen bedrev narkotikaförsäljning från lägenheten. En dag i juni 2020 låg en besökare livlös i trapphuset och ambulans behövde tillkallas. Samma vecka påträffades en narkotikapåverkad kvinna i huset som uppgav att hon besökt mannen. Ytterligare liknande incidenter hade inträffat och dessutom hade inbrott i vindsförråden förekommit.

Mannen bestred yrkandena och anförde att varken han själv eller hans besökare orsakat de påstådda störningarna. Han förnekade att han sålde narkotika men vidgick att han använt droger tre gånger de senaste två åren. Tidigare var det ”lite stökigt runt hans lägenhet” men numera släpper han inte in några besökare, uppgav han.

Grannarna vittnade

I målet vittnade ett antal grannar. De berättade sammantaget att obehöriga befunnit sig i trapphuset vid flera tillfällen och att dessa personer varit besökare till mannen. Enligt grannarna var det även tydligt att personerna ofta varit narkotikapåverkade.

Genom vittnenas utsagor framgick att det varit oroligt i huset med inbrott och spring i trapphuset, konstaterade hyresnämnden inledningsvis. Det hade dock framkommit att vittnena pratat med varandra och det var därför oklart vilka delar som de själva upplevt respektive fått återberättade för sig.

Det var även utrett att det befunnit sig obehöriga i trapphuset. Omfattningen av besöken samt huruvida personerna besökt just mannen var dock mer oklart. Några störningslistor eller dylikt hade inte åberopats.

Sammantaget ansåg nämnden att det inte var styrkt att omfattande spring förekommit till och från just mannens lägenhet eller att någon av hans besökare gjort sig skyldig till inbrotten i förråden. Det var heller inte visat att mannen sålt droger från lägenheten. Det var däremot utrett att mannens flickvän varit aggressiv och fört oväsen vid ett till tillfälle. Det skulle dock vara oskäligt mot honom att låta hyresavtalet upphöra och han fick därför bo kvar.

Överklagade

Hyresvärden överklagade till Svea hovrätt och tillade bland annat att störningarna fortsatt efter hyresnämndens beslut. Störningsjouren hade tillkallats vid två tillfällen. Det var även ostridigt att mannen inte betalat de senaste två månadshyrorna och att det därför fanns en hyresskuld.

Domstolen anser att det är styrkt att det har förekommit flera obehöriga besökare vilket påverkat bostadsmiljön negativt. Till skillnad från hyresnämnden bedömer hovrätten att hyresvärden har lyckats visa att personerna besökt just mannen.

Rätten lade vikt vid att personerna, på frågor från grannarna, förklarat att de besökt mannens lägenhet. Mannen har även uppgett att han lämnat ut husets portkod till besökare. Dessutom upphörde störningarna under en period när mannen var frihetsberövad, och problemen återkom efter att han återvänt till lägenheten.

Till detta kommer att han ostridigt har en hyresskuld om cirka 11 000 kronor. Sammantaget bedöms han ha åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att hyresavtalet ska upphöra.  (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: