Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tvingas flytta efter att ha hyrt ut i andra hand i två månader

Nyheter
Publicerad: 2022-05-04 13:55
Foto: Janerik Henriksson / TT /

En man som olovligen har hyrt ut sin lägenhet i andra hand under två månader har förverkat hyresavtalet, anser hovrätten som ändrar hyresnämndens beslut.
Trots att det har varit fråga om en relativt kortvarig upplåtelse anser domstolen att kontraktsbrottet är väsentligt.
Han är därför skyldig att flytta.

En 34-årig man hyr en sedan september 2019 en enrumslägenhet om cirka 35 kvadratmeter i Södertälje. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet på grund av otillåten andrahandsuthyrning och därefter hänskjutit förlängningstvisten till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Hyresvärden pekade på att en kvinna med familj folkbokförde sig på lägenheten strax efter att mannen tillträdde lägenheten. Värden framhöll även att mannen är gift och nyligen fick sitt tredje barn med sin fru, som han för övrigt står på ett gemensamt hyreskontrakt med avseende en annan lägenhet.

Medgav uthyrning

Mannen vidgick att han hyrt ut lägenheten till kvinnan under två månader medan han arbetade med att bygga ett hus i Polen. Han förklarade att han separerat med sin fru men bekräftade att de nyligen fick ett tredje barn.

Hyresnämnden konstaterade att det framgår att kvinnan flyttade in i lägenheten den 1 november 2019 och att hon vid denna tidpunkt använde lägenheten självständigt eftersom mannen då befann sig i Polen. Hyresvärden sade upp hyresavtalet den 20 december 2019, alltså efter knappt två månader.

Frågan är därmed är om lägenheten är förverkad på grund av den ostridiga upplåtelsen. Det krävs då att det åberopade kontraktsbrottet är väsentligt och att hyresgästen inte kan visa någon giltig ursäkt. Någon ursäkt för uthyrningen verkar mannen inte ha haft, konstaterade nämnden.

Nämnden framhöll att mannen nästan direkt efter att upplåtelsen inleddes kontaktades av hyresvärden som klargjorde att uthyrningen inte var tillåten. Mannen verkar också en kort tid därefter ha avslutat upplåtelsen.

Nämnden friade

Hyresnämnden ansåg att kontraktsbrottet inte var så pass väsentligt att det skulle leda till förverkande. Mannen bedömdes inte heller ha åsidosatt sina förpliktelser i sådan omfattning att hyresavtalet skulle upphöra. Han ansågs även ha ett fortsatt behov av lägenheten eftersom han hela tiden varit folkbokförd där.

Svea hovrätt ändrar nu hyresnämndens beslut och ger hyresvärden rätt mot hyresgästen.

Domstolen konstaterar inledningsvis att mannen ostridigt har upplåtit lägenheten i andra hand från och med den 1 november 2019. Hyresavtalet sades upp den 20 december 2019. Omständigheter som har inträffat efter uppsägningen saknar betydelse för förverkandebedömningen. I likhet med underinstansen anser hovrätten att det inte har framkommit några omständigheter som talar för att han har haft giltig ursäkt för upplåtelsen.

Den avgörande frågan är därför om kontraktsbrottet är väsentligt eller inte.

Hyresrätten förverkad

Vid denna bedömning är det enligt förarbetena av betydelse hur lång tid som upplåtelsen har pågått och om det rör sig om en engångsföreteelse. I förarbetena anges vidare att en enstaka olovlig uthyrning som inte pågått längre tid än någon månad bör kunna betraktas som ringa.

Det framgår av utredningen att mannen nästan direkt efter att han själv tecknat hyreskontraktet valde att upplåta lägenheten olovligen i andra hand. Dessutom underlät han att vidta rättelse fram till att hyresvärden sade upp hyresavtalet, trots att värden dessförinnan meddelat honom att andrahandsuthyrning inte accepterades.

Med hänsyn till detta anser hovrätten att upplåtelsen inte kan sägas vara av ringa betydelse. Hyresrätten är därför förverkad och överklagandet ska bifallas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: