Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tredskodom nära för försvunnen Allra-direktör

Nyheter
Publicerad: 2022-06-16 09:08
Foto: Eric Tagesson/DJ

Nu är det brådskande. Polismyndigheten söker med ljus och lykta efter en av de brottsmisstänkta i Allra-härvan. Om inget svaromål kommer in till tingsrätten på Pensionsmyndighetens stämning inom 14 dagar kan en så kallad tredskodom meddelas.

Medan fyra personer, som dömdes i den så kallade Allra-härvan, i dag sitter av sina fängelsestraff på Kumla finns två stycken brottsmisstänkta män fortfarande utomlands där de svenska myndigheterna inte lyckats nå dem. En av dem, 43-åringen, var till en början utåt sett huvudägare i Oak Capital och den andre, 44-åringen, var Credit Agricoles nordiska chef för strukturerade finansiella produkter tills han senare blev känd som största ägare i Oak Capital.

De misstänkta brotten preskriberas under detta år, vilket gör det brådskande för myndigheterna att försöka nå de misstänka männen. Båda har tidigare via sina försvarare i Sverige, advokaterna Sargon De Basso och Henrik Olsson Lilja, förnekat att de gjort sig skyldiga till något brottsligt.

Brådskande i annat mål

Men det är även brådskande att nå dem i ett annat mål. Pensionsmyndigheten har nämligen stämt de båda männen i ett försök att rädda pengar till pensionsspararna, vilket Dagens Juridik tidigare skrivit om. Summan uppgår till 168 miljoner som de ska betala solidariskt på samma sätt som de andra dömda Allra–profilerna. Till summan kommer ränta som ska räknas från när brotten begicks 2012.

Till 44-åringen, Credit Agricoles tidigare nordiska chef för strukturerade finansiella produkter och tillika tidigare vd för Dubai-baserade Allra International, har domstolen funnit en adress till delgivningen skickats. Ett lägenhetskomplex vid precis vid hamnen i Dubai.

Dagens Juridik har varit i kontakt med advokat Henrik Olsson Lilja som uppger att han endast företräder 44-åringen i brottmålet och att han därför inte har någon uppfattning om Pensionsmyndighetens stämning.

Domstolen har dock inte kunnat delge 43-åringen. Polismyndigheten har försökt att delge honom vid en adress i Hammarbysjöstad i Stockholm, men har inte återfunnits och är okänd där, framgår det av ett underlag för kungörelsedelgivning.

”Det har inte kunnat klarläggas var delgivningsmottagaren bor eller uppehåller sig. Delgivningsmottagaren saknar känt hemvist såväl utom som inom riket”, skriver Polismyndigheten.

Saknar känd hemvist

Nu skriver domstolens handläggare i dagboksbladet att eftersom den 43-årige mannen ”saknar känt hemvist och det inte gått att utreda var han befinner sig ska han delges stämning i målet genom kungörelse. Svaromål med bestridande och angivande av skäl enligt föreläggandet ska inkomma senast 14 dagar från delgivning enligt denna kungörelse, annars kan tredskodom meddelas mot X.X”. 

Dagens Juridik har kontaktat 43-åringens tidigare advokat Sargon De Basso som uppger att han inte företräder 43-åringen som ombud i tvisten med Pensionsmyndigheten.

I stämningsansökan anger Pensionsmyndigheten var man tror att männen befinner sig – antingen i Turkiet eller i Dubai. Troligtvis det senare alternativet.

Faktum är att de båda männen försvann redan från de svenska myndigheternas radar innan åklagaren i brottmålet hann förhöra dem, vilket ledde till att åtal inte kunde väckas mot männen i samma mål som de övriga Allra-topparna åtalades och sedan dömdes i.

43-åringen häktades dock i sin frånvaro den 6 november 2017 misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Misstanken utvidgades senare till att också gälla grov bestickning.  I Stockholm tog Kronofogden hans bostadsrätt och lyxbilen, en Maserati Gran Turismo, som stod i garaget på hans adress. Förutom sitt svenska pass fanns det polisuppgifter om ett polskt pass och eventuellt även ett pass utfärdat i ett tredje land utanför Europa, enligt Expressen.

I Svea hovrätts dom från den 22 juli förra året slog domstolen fast att de två som nu befinner sig utomlands haft tydliga roller i härvan.


Dela sidan:
Skriv ut: