Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tre miljoner kronor i vite för Jollyroom för falsk nätrea

Nyheter
Publicerad: 2020-12-29 08:46
Foto: TT

Näthandelsföretaget Jollyroom döms att betala tre miljoner i vite för påståendena ”Allt ska bort!”, ”utgående sortiment” och ”Gäller så långt lagret räcker” som anses ha samma innebörd som uttrycket ”LAGERRENSNING”.
Jollyroom lyckas inte visa att det fanns något ordinarie pris för varorna.

Jollyroom AB bedriver nätförsäljning av produkter avsedda for barn, till exempel barnkläder, leksaker och barnvagnar.

Konsumentombudsmannen, KO, väckte den 27 september 2018 talan mot Jollyroom vid Patent- och marknadsdomstolen och yrkade bland annat att bolaget, jämväl interimistiskt, vid vite skulle förbjudas att vid marknadsföring av varor använda vissa närmare angivna uttryck, till exempel ”SALE”, ”LAGERRENSNING” eller andra uttryck med motsvarande innebörd om inte försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än Jollyrooms ordinarie priser för motsvarande varor.

Inte väsentligt lägre

Jollyroom medgav de interimistiska förbudsyrkandena varefter Patent- och marknadsdomstolen den 31 oktober 2018 fattade beslut om att förbjuda Jollyroom AB, vid vite om 3 000 000 kronor, att vid marknadsföring av varor avsedda för barn och småbarn, barnrumsinredning eller varor som annars är riktade mot blivande eller nyblivna föräldrar, använda sig av uttrycken ”SALE”, ”DEALS”, ”24H SALE”, ”UPP TILL…” i kombination med viss angiven procentsats, ”FLASHSALE”, ”OUTLET”, ”LAGERRENSNING” eller andra uttryck med motsvarande innebörd, om inte försäljningen sker under en begränsad tid och priserna inte är väsentligt lägre än Jollyroom AB:s ordinarie priser för motsvarande varor”.

I februari 2019 inkom KO till Patent- och marknadsdomstolen med en ny stämningsansökan där det yrkades att Jollyroom skulle betala tre miljoner kronor i vite. Som grund för yrkandet anförde Konsumentombudsmannen att Jollyroom hade brutit mot det interimistiska förbudet från oktober 2018.

KO pekade på att Jollyroom den 5 februari 2019 e-postade ett reklambrev till de konsumenter som prenumererar på Jollyrooms nyhetsbrev. I e-postmeddelandet stod bland annat ”OH, NICE PRICE!”, ”Allt ska bort!”, ”utgående sortiment” och ”Gäller så långt lagret räcker”.

Kontrollerats

Konsumentombudsmannen har tvärt om kunnat konstatera att för fyra varor har priserna inte varit väsentligt lägre än ordinarie pris. Detta har kontrollerats med hjälp av sajten Prisjakts prishistorik och gäller produkterna.

Jollyroom bestrider inte att bolaget har använt de priser som Konsumentombudsmannen påstår. Det bestrids däremot att de prissänkningar som har gjorts inte skulle ha varit tillräckligt stora för att uppfylla kriterierna i marknadsföringslagen om utförsäljningar. Det är inte klargjort i praxis hur stor en prissänkning ska vara i procent för att anses som ”väsentligt lägre” än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Patent- och marknadsdomstolens kom sammanfattningsvis fram till att Jollyrooms marknadsföring har skett i strid med det interimistiska förbudet på så sätt att bolaget har använt de aktuella uttrycken ”Allt ska bort!”, ”Shoppa utgående sortiment” och ”Gäller så långt lagret räcker” samtidigt som priserna för varorna inte har varit väsentligt lägre än Jollyrooms ordinarie priser för motsvarande varor. Överträdelsen gäller fyra särskilt granskade varor.

Vitet jämkades inte.

Genomsnittskonsumentens bedömning

I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det är utrett att Jollyroom har använt samtliga åberopade påståenden på den tid och på det sätt som KO har påstått. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer även i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att påståendena ”Allt ska bort!”, ”utgående sortiment” och ”Gäller så långt lagret räcker”, men inte ”OH, NICE PRICE.i”, har samma innebörd som uttrycket ”LAGERRENSNING” som anges i det meddelade interimistiska vitesförbudet.

Frågan är då om det förelagda vitet inte ska dömas ut därför att, som Jollyroom gjort gällande, försäljningen skedde under en begränsad tid och priserna var väsentligen lägre än Jollyrooms ordinarie priser.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, som bedömer att genomsnittskonsumenten ingår i grupperna föräldrar till yngre barn och personer som snart kan bli föräldrar, får de använda uttrycken (”Allt ska bort”, ”utgående sortiment” och ”gäller så långt lagret räcker”} anses vara ägnade att uppfattas som påståenden om utförsäljning.

Saknas skäl att jämka

Jollyroom har inte åberopat någon bevisning till styrkande av bolagets historiska priser. Bolaget har dock hänvisat till den prishistorik från Prisjakt.se som KO åberopat som bevisning. Av denna prishistorik framgår att priserna för varorna ändrades mycket ofta och att de prisförändringar som gjordes ibland var stora. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är det inte möjligt att med ledning av dessa uppgifter bestämma något ordinarie pris for respektive vara vid den relevanta tidpunkten. Jollyroom har alltså inte visat att det fanns något ordinarie pris för varorna.

I likhet med Patent- och marknadsdomstolen bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att det saknas särskilda skäl för att jämka vitet på tre miljoner kronor.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se