Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare friad juriststudent döms för fusk på högskoleprovet

Nyheter
Publicerad: 2021-06-10 11:45
Foto: Gunnar Lundmark / SvD / SCANPIX

En 33-årig tidigare friad man döms nu för att ha fuskat på högskoleprovet med hjälp av HP-hjälpens tekniska fuskutrustning.
Mannen presterade väsentligt sämre på den så kallade utprövningsdelen av provet, vilket han skyllde på kraftig huvudvärk.
En ren efterhandskonstruktion, anser hovrätten, och dömer för grovt osann försäkran till villkorlig dom.

En 33-årig man skrev högskoleprovet i oktober 2017 och fick resultatet 1.6. Det räckte för att komma in på juristprogrammet i Karlstad.

Vid Värmlands tingsrätt medgav mannen att varit i kontakt med det medialt uppmärksammade ”HP-hjälpen” (en organisation som hjälpte människor att fuska på högskoleprovet, reds anm.) Enligt 33-åringen var han mest nyfiken på hur organisationen såg ut, men han hade inte velat köpa deras tjänster eller användas deras utrustning och gjorde det inte heller.

”Talar starkt för”

Av den skriftliga bevisningen framgick att 33-åringens uppgifter fanns lagrade i HP-hjälpens register. Vidare fanns även foton på mannen med sitt pass. Dock saknades uppgifter om att det hade skett någon pengaöverföring från mannen till några aktuella konton, varken före eller efter skrivningen. Oaktat detta talade den övriga bevisningen mycket starkt för att 33-åringen ingått avtal med HP-hjälpen om köp av fuskutrustning.

Det var även klarlagt att mannen fått ett klart sämre resultat på det andra delprovet än på de andra delproven vid samma provtillfälle. Utredningen gav dock inget tydligt besked om huruvida det andra delprovet var det så kallade utprovningsprovet.

Tingsrätten friade

Sammanfattningsvis var omständigheterna visserligen besvärande för mannen, men indicierna var alltför osäkra för att åtalet skulle anses styrkt, menade tingsrätten och friade mannen från brott.

Hovrätten för Västra Sverige gör en annan bedömning och fäller 33-åringen till ansvar.

Till skillnad från underinstansen anser hovrätten att åklagaren styrkt att det andra delprovet i själva verket utgjorde utprövningsdelen och där många av de som använde HP-hjälpen för att fuska och inte kunde få hjälp med rätt svar, skrev väsentligt sämre i den delen. Så är fallet även med 33-åringens provresultat.

33-åringens förklaring till att haft kraftig huvudvärk under den delen av provet framstår samtidigt som en ren efterhandskonstruktion.

Utom rimligt tvivel

Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att 33-åringen använt sig av otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet. Han döms därför för osann försäkran. Brottet bedöms som ’grovt’ i linje med Högsta domstolens uttalande i mål B 2855–20, då mannen använt tekniskt avancerade hjälpmedel för att fuska samt då mannen på grund av sina resultat skaffat sig en otillbörlig fördel vid antagningen till högskolan på annans bekostnad.

Påföljden bestäms till villkorlig dom och 50 dagsböter om 160 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se