Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare friad fälls för grovt sjöfylleri i långsamgående snipa

Nyheter
Publicerad: 2022-11-09 10:11
Genrebild Foto. Hasse Holmberg/TT

Räddningsutrustning, flytvästar och påslagna lanternor saknades när mannen en kväll i juli 2019 körde en snipa med 13 passagerare med en promillehalt på 1,56.
Även vid lägre hastigheter utgör det typiskt sett ”ett betydande faremoment” att köra båt vid så hög promillehalt, menar hovrätten, som nu ändrar den friande domen och fäller för grovt sjöfylleri.

Kustbevakningen gjorde en sen kväll i juli 2019 ett ingripande efter att på radarn ha sett en obekant båt vid Bullandö marina utanför Värmdö i Stockholm. Det handlade om båt av typen snipa som inte verkade ha lanternorna i gång – och när man närmade sig reagerade kustbevakarna på att det var mycket folk ombord. Båten framfördes av en man i 30-årsåldern som visade sig ha 13 passagerare med sig.

Grovt sjöfylleri

Mannen hade blivit ombedd att komma till deras sida, men inte lyckats – något som bedömdes kunna bero delvis på berusning, delvis på att snipan var svår att ”finmanövrera”. När mannen förflyttade sig på båten mot relingen för att prata med kustbevakarna hade han framstått som ”väl berusad”. Ett utandningsprov visade också på 0,78 milligram alkohol per liter luft, att jämföra med de 0,5 milligram som är gränsen för grovt sjöfylleri.

Mannen åtalades senare i Nacka tingsrätt för grovt sjöfylleri.

Snipan kan inte gå över 15 knop och har inte heller en längd på över tio meter. Sjölagens promillekrav på 0,2 gäller därför inte, utan det avgörande var i stället om mannen hade varit så påverkad att det kunde antas att han inte på ett betryggande sätt kunde utföra de uppgifter som ålegat honom.

Mannen förklarade under huvudförhandlingen i tingsrätten att han driver ett båtvarv och att han kört båt hela livet. Han har generellt sett mycket goda båtkunskaper och känner också området runt Bullandö marina mycket väl. Lanternorna hade inte varit avstängda, utan hade glappat. Mannen hade därför använt en ficklampa och lyckats få i gång lanternorna lagom till att kustbevakningen anlänt.

Inte tillräckligt

Enligt tingsrätten verkade det ha varit andra omständigheter än sättet som båten fördes på som föranlett misstanken om att mannen varit berusad. Mannen ansåg själv att hans svårigheter att lägga till vid kustbevakningens fartyg hade berott på att det varit orimligt att lägga till vid kustbevakningens båt utifrån den vinkel han kom i och att han därför nöjt sig med några meters avstånd.

Utöver detta fanns det inga konkreta uppgifter kring mannens sätt att föra båten på som visade att han inte hade kunnat utföra det som ålåg honom. Förhållandena på platsen hade heller inte varit särskilt besvärliga så vitt avser trafik, sikt och väder. Den höga alkoholhalten, det höga antalet passagerare och den bristande lanternföringen var besvärande omständigheter, men enligt tingsrätten inte tillräckligt. Det var alltså inte styrkt att mannen inte på ett betryggande sätt kunnat utföra vad som ålegat honom ombord och åtalet ogillades därför av en enig tingsrätt.

Hovrätten fäller

Svea hovrätt gör nu en annan bedömning och fäller mannen för grovt sjöfylleri.

Det hade vid Kustbevakningens ingripande inte inträffat någon sammanstötning eller funnits konkret fara för en sådan. Enligt vittnesmål har mannen dock haft svårigheter med att manövrera båten i samband med ingripandet. Även om det inte då funnits några andra båtar i närheten har båten framförts i farvatten där andra båtar förekommer i en inte obetydlig omfattning, även sent på kvällen. Händelsen inträffade dessutom vid en tid på året då inte minst fritidsbåtstrafiken är betydande.

Mannen har inte haft någon annan person ombord som han delat ansvaret för – och det har handlat om en förhållandevis stor båt med ett betydande antal passagerare. Detta har ställt höga krav på befälhavaren, betonar hovrätten. Det har också den omständigheten att det funnits tillgång till alkohol ombord samtidigt som räddningsutrustning saknats och passagerarna inte burit flytväst.

Att, som i mannens fall, köra båt med motsvarande 1,56 promille alkohol i blodet utgör enligt hovrätten ”typiskt sett ett så betydande faremoment i sjötrafiken att vederbörande får antas inte kunna på ett betryggande sätt framföra båten eller utföra andra uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss”. Det går här inte att bortse ifrån uppgifterna om mannens svårigheter med att manövrera båten. Att han är van som båtförare och känner farvattnen väl kan här inte tillmätas avgörande betydelse.

Villkorligt och dagsböter

Hovrätten landar därför i slutsatsen att mannen har gjort sig skyldig till sjöfylleri. Redan alkoholkoncentrationen gör att gärningen ska bedömas som grov. Utrymmet för att frångå fängelse som påföljd är dock något större än vid motsvarande rattfylleribrott och hovrätten. Båten har också framförts i låg hastighet – och någon konkret fara för sjösäkerheten har inte uppkommit. Ovanligt lång tid har dessutom gått sedan gärningen. Påföljden bestäms med hänsyn till detta till villkorlig dom och 70 dagsböter på totalt 35 000 kronor. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: