Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare fälld frias i hovrätten – dna styrker inte granatsprängning

Nyheter
Publicerad: 2022-09-16 13:26
Foto: Kevin Frayer/TT

Hovrätten ändrar den fällande domen och friar en nu 22-årig man som tidigare fällts för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor för att ha detonerat en handgranat i en parkerad bil i Biskopsgården i december 2019.
Att mannens dna påträffats på handgranatens grepe räcker inte för fällande dom, eftersom hanteringen kan ha varit flyktig.

En nu 22-årig man åtalades i Göteborgs tingsrätt för olovlig körning, grovt brott, för ringa narkotikabrott samt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Det sistnämnda brottet har koppling till en händelse i december 2019 när en polispatrull skickades till Biskopsgården med anledning av en kraftig smäll och rökutveckling från en bil. En brottsplatsundersökning visade på spår av sprängämne och polisen kunde även säkra förbrända rester av plast samt ett stort antal stålkulor. Bilens förarfönster var krossat och vid förarplatsen låg en sten. På golvet i baksätet påträffades en så kallade grepe från en handgranat. På gatan utanför bilen påträffades en säkringssprint.

Säkrat dna

Slutsatsen blev att någon krossat fönstret på bilen med en sten och sedan slänga in en skarp handgranat som fått detonera i kupén. Nationellt Forensiskt Centrum undersökte de delar som fanns kvar – och på grepen lyckades man säkra dna från 22-åringen, som inte hade någon förklaring till hur det hamnat där.

Tingsrätten ansåg dock att det måste vara så att mannen uppsåtligen hanterat handgranaten – och fann genomgående den åtalade brottsligheten styrkt. 22-åringen, som var 20 vid gärningstillfället, dömdes också till sex månaders fängelse.

Hovrätten friar

Hovrätten för Västra Sverige river nu upp domen och ogillar åtalspunkten för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det faktum att 22-åringens dna har återfunnits på grepen talar mycket strakt för att han också tagit i denna. Det har heller inte presenterats någon annan rimlig förklaring till hur överföringen ska ha gått till. Därmed är det klarlagt att mannen på något sätt befattat sig med handgranaten.

För att dömas krävs det dock att det också är utrett att han hanterat handgranaten på sätt som anges i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Med hantering avses här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden, konstaterar hovrätten.

Går inte att utesluta

En gemensam nämnare är att det inte får ha varit fråga om en helt kortvarig eller obetydlig befattning med handgranaten. Åklagaren har här inte presenterat någon närmare utredning kring befattningens närmare innehåll – och det går därför inte att utesluta att 22-åringen bara helt kortvarigt tagit i handgranaten. Detta är inte tillräckligt för straffansvar och åtalet ska därför ogillas i denna del.

22-åringen döms nu alltså endast för olovlig körning, grovt brott och för ringa narkotikabrott. Påföljden ändras med hänsyn till ändringen nu till 80 dagsböter på totalt 4 000 kronor. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: