Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare dömda män frias efter påstådd våldtäkt på fest

Nyheter
Publicerad: 2021-02-12 12:59
Foto: Stina Stjernkvist / TT

Tingsrätten dömde två unga män för våldtäkt efter att de vid olika tillfällen under en fest haft samlag med en kvinna mot hennes vilja.
De frias nu i hovrätten som anser att kvinnan inte var tillräckligt detaljerad i sin berättelse och att den övriga bevisningen inte når upp till de höga krav som därför måste ställas för en fällande dom.

Två unga män åtalades i Göteborgs tingsrätt för våldtäkt efter en händelse på en fest. De tilltalade var då 17 respektive 18 år gamla och hade under natten vid två olika tillfällen var för sig haft samlag med en ung kvinna som också närvarade på festen. Enligt kvinnan hade det inte skett frivilligt, utan hon hade blivit fasthållen båda gångerna.

Rätten framhöll att kvinnan var alkoholpåverkad vid tillfällena och att de andra personerna på festen i lägenheten inte sett vad som hänt. Ett vittne berättade dock att 17-åringen under kvällen visat intresse för målsäganden, och domstolen såg ingen anledning till att betvivla vad kvinnan berättat om vad gäller gärningarna i sovrummen. 

Båda dömdes

Domstolen bedömde därför att de båda tilltalade måste ha förstått att kvinnan inte var intresserad av dem, och 18-åringen hade dessutom utnyttjat henne när hon sov. Han dömdes därför till skyddstillsyn i förening med två månaders fängelse medan 17-åringen dömdes till skyddstillsyn med samhällstjänst. 

Hovrätten för Västra Sverige anser däremot inte att bevisningen räcker till för fällande dom. Den framhåller att målsägandens utsaga rörande det centrala händelseförloppet har varit fåordig och hon har haft svårt att förklara närmare kring vissa detaljer hur övergreppen gick till.

”Svårförklarlig”

Rätten noterar även att hennes berättelse är likartad i flera av de centrala delarna i båda gärningarna, exempelvis vad gäller hur hon låg, vad hon blev utsatt för och vad 17-åringen och senare 18-åringen ska ha sagt till henne. Målsägandens uppgift om att hon efter den första gärningen kände sig otrygg och därför lämnade lägenheten, för att sedan återvända till den, anses också som svårförklarlig. 

På grund av bristerna i hennes berättelse ställs höga krav på stödbevisningen, som i det här fallet främst utgörs av vittnesutsagor från kvinnans mamma och vänner. En av vännerna hade berättat att 17-åringen under kvällen visat intresse för målsäganden och att hon då uttryckt att hon inte ville ha sex med honom. I övrigt framgår det tydligt att hon inte velat prata om händelse, och ingen av de hörda har gjort några iakttagelser av de centrala händelseförloppet.

Inte tillräckligt stöd

Sammantaget bedömer domstolen att det finns uppgifter som talar för att kvinnan blivit utsatt för övergreppen, men med tanke på osäkerheten i hennes berättelse ger den övriga bevisningen inte tillräckligt stöd för att det ska vara ställd utom rimligt tvivel att de tilltalade begått gärningarna. De frias därför från åtalet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se