Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare dömd pappa frias för misshandel av sin son

Nyheter
Publicerad: 2021-02-11 09:48
Foto: Björn Larsson Ask / SvD /TT

Tingsrätten dömde en man för misshandel av hans son, men han frias i hovrätten som framhåller att rättsintyget tyder på att skadorna kan ha uppstått genom en olyckshändelse.
Dessutom ska vittnesuppgifterna beaktas med försiktighet eftersom de delvis kommer från pojkens mamma, som har en pågående konflikt med den tilltalade.

En 34-årig man åtalades i Mora tingsrätt för misshandel mot sin son. Det var när mannen, efter att ha haft umgänge med honom, lämnade av pojken hos mamman som dennes sambo upptäckte blåmärken på hans arm och rygg. Pojken berättade då att han blivit slagen av sin pappa. 

Pojken berättade

Rätten ansåg att mycket talade för att det gått till på det sätt som pojken berättat. Även om mammans och sambons uppgifter ska beaktas med försiktighet med tanke på att det finns en konflikt mellan dem och pappan, bedömdes deras uppgifter som trovärdiga. De hade dessutom bett pojken att berätta fritt för dem om vad som hade hänt, vilket de sannolikt inte gjort om de tillsammans hittat på händelsen.

Även vittnesmålen från en barnläkare och en barnskötare gav stöd för åtalet. Barnläkaren hade visserligen innan undersökningen fått reda på att pojken blivit utsatt för en misstänkt misshandel, men det hade enligt rätten inte framkommit att det påverkat henne på ett sätt som förtog bevisvärdet av hennes uppgifter om att han spontant berättat att han blivit slagen av sin pappa på armen. 

Fall från pilatesboll

Den tilltalades förklaring, att sonen skadat sig när han hade ramlat från en pilatesboll, ändrade inte domstolens bedömning att det var ställt utom rimligt tvivel att han blivit utsatt för misshandel. Inte heller att pojken under polisförhöret inte berättat att han blivit slagen, utan bara sagt att han inte älskade sin pappa, fick rätten att ändra sin uppfattning.

Den 34-årige mannen dömdes därför för misshandel av normalgraden för skadan på pojkens arm, men inte den på ryggen då pojken inte varit lika detaljerad i den delen. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och samhällstjänst.

Nämndeman skiljaktig

En nämndeman var dock skiljaktig och ansåg att det fanns ett rimligt tvivel om att pappans version av händelsen kan ha inträffat och orsakat skadorna. Enligt henne borde åtalet därför ha ogillats.

Avgörandet överklagades till Svea hovrätt, som liksom underinstansens minoritet framhåller att pojken kan ha skadats genom att ha fallit från en pilatesboll. Detta framgår av rättsintyget, där det står att skadorna kan ha uppstått genom våld i enlighet med åtalet likväl som att det kan ha gått till på det sätt som pappan berättat om.

Rätten påpekar i likhet med underinstansen att uppgifterna från pojkens mamma och dennes sambo måste beaktas med försiktighet på grund av en pågående konflikt. Rätten är beaktar dock även de övriga vittnesuppgifterna med försiktighet.

Inte tillräcklig

Exempelvis framhåller domstolen att den omständigheten att barnläkaren visste om att anledningen till besöket var att pojken ska ha utsatts för misshandel påverkar bevisvärdet och att hon och de andra vittnena medvetet eller omedvetet kan ha påverkat målsäganden. 

Hovrätten håller inte heller med underinstansen om att sonen varit mycket mer detaljerad avseende våldet mot armen i jämförelse med våldet mot ryggen, utan han har varit relativt detaljfattig även avseende armen. Rätten tillägger att barnskötaren berättat att pojken sagt att han blivit slagen med en pinne, vilket ingen av de hörda berättat om.

Sammantaget är bevisningen enligt hovrätten inte tillräckligt för att det ska vara styrkt att pappan utsatt sin son för misshandel och han frikänns därför från åtalet.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se