Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Testamente underkänns – svårt att fastslå mannens yttersta vilja

Nyheter
Publicerad: 2021-09-14 13:55
Foto: TT

Tingsrätten underkänner ett testamente efter att förmånstagaren inte gjort det övervägande sannolikt att det aktuella testamentet inte återkallats.
Originalet hittades inte och testatorns skiftande inställning i fråga om arvet medför svårigheter att fastslå hans yttersta vilja vid frånfället.

Testatorn avled den 29 juli 2019. Han efterlämnade en 76-årig bror som var den enda legala arvingen. Han hade innan dess, den 5 maj 2015, upprättat ett testamente där det framgick att hans yttersta vilja var att en 58-årig man skulle ärva hans egendom. 

Brodern yrkade att Ystads tingsrätt skulle fastställa att testamentet var utan verkan och anförde att ett tidigare testamente hade upprättats under år 2012. Detta var till förmån för en annan person som i samband med upprättandet också fick originalhandlingen. Efter upprättandet av 2015-års testamente var testatorn i kontakt med förmånstagaren av det första testamentet men uppmärksammade henne inte om att detta var ogiltigt. Det nya testamentet har inte hittats i original trots att den avlidnes bostad sökts igenom.  

Återkallats

Testatorn tog under oktober 2018 kontakt med en tjänsteman inom Sälshögruppen i syfte att förbereda ett nytt testamente. Efter att tjänstemannen blivit sjuk hann dock något nytt testamente inte upprättas. Detta talar för att 2015 års testamente återkallats.

58-åringen bestred käromålet och anförde att han hade en bra relation med den avlidne mannen. De bodde nära varandra och hade under åren haft god kontakt. I samband med upprättandet av 2015 års testamente fick 58-åringen en kopia. Den omständigheten att originalet inte påträffats är inte att jämställa med att det blivit återkallat eller förstört. Någon vecka innan mannen gick bort kontaktade han 58-åringen och bekräftade att testamentet gav uttryck för mannens yttersta vilja. 

Tingsrätten inleder med att anföra att det är 58-åringen som har bevisbördan och att denne måste göra det övervägande sannolikt att testamentet inte återkallats.

Saknas bevisning

Av uppgifter som advokaten, som hjälpt att upprätta 2015-års testamente, lämnat framgår att det aktuella testamentet fanns vid tillfället. Det förflöt alltjämt flera månader mellan tidpunkten för upprättandet och tidpunkten då mannen avled. Under denna period saknas det bevisning om mannens förehavanden i testamentesfrågan. 

Tingsrätten noterar utifrån den bevisning som lagts fram i målet att testatorn vid i vart fall tre tillfällen under 2010-talet haft uppe frågan om testamente, och att det vid två av dessa tillfällen även upprättades testamente (det vill säga åren 2012 och 2015), men att det den tredje gången, i oktober 2018, inte ledde vidare till något testamentes upprättande.

Svårigheter fastslå yttersta vilja

Enligt tingsrätten visar detta på att mannen i sig har varit engagerad i testamentesfrågan och att han inte varit främmande för att ändra inställning i fråga om vem som ska ärva efter honom. Denna ombytlighet medför svårigheter att fastslå hans yttersta vilja vid frånfället.

Av utredningen framgick det att 58-åringen intygat att testatorn bekräftade testamentets giltighet för honom någon vecka innan han avled. Dessa uppgifter ska enligt tingsrätten bedömas med försiktighet. 

Mot bakgrund av detta har 58-åringen inte gjort det övervägande sannolikt att den avlidne mannens yttersta vilja var att testamentera till förmån för honom. 

Testamentet är därför utan verkan. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se