Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Taxichaufför förlorar efter fortkörning vid sjuktransport

Nyheter
Publicerad: 2022-05-13 10:20
Genrebild. Foto Bertil Ericson / TT

Att en taxichaufför under en sjuktransport konstaterar en försämring hos kunden gör inte att skyldigheten att följa gällande hastighetsbegränsning upphör.
Det slår hovrätten fast.
Det är bara i situationer där det är ”nödvändigt med ett snabbt ingripande för att undanröja en omedelbar fara” som en taxi får samma möjligheter som en ambulans.

En taxichaufför vände sig till Sundsvalls tingsrätt och yrkade att en tidigare utfärdad ordningsbot för hastighetsöverträdelse skulle undanröjas. Boten hade utfärdats sedan mannen stoppats av polis i maj 2021 när han var på väg att köra en kund till sjukhus. En mätning visade att färden gått i 65 kilometer i timmen trots att högsta tillåtna hastighet på sträckan varit 50 kilometer i timmen.

Chauffören uppgav i tingsrätten att kunden varit sjuk och i bilen börjat må sämre och kräkas. För kundens bästa har chauffören då ökat hastigheten för att komma fram till sjukhuset så fort som möjligt.

Inget undantag

Åklagaren bestred yrkandet och konstaterade att sjukresor med taxi inte omfattas av något undantag från skyldigheten att följa gällande hastighetsbegränsning. Att kunden börjat må sämre gjorde inte att situationen kunde jämställas med en brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport, som enligt trafikförordningen undantas från skyldighet att följa bestämmelserna om färdhastighet.

Enligt rättegångsbalkens regler ska ett godkänt föreläggande av ordningsbot undanröjas om godkännandet inte kan ses som en giltig viljeförklaring, om det vid ärendets behandling har framkommit sådant fel att föreläggandet bör anses ogiltigt eller om föreläggandet av någon annan anledning inte överensstämmer med lag.

”Giltig viljeförklaring”

Det framgick av utredningen att mannen undertecknat föreläggandet och alltså godtagit det. Det hade därmed handlat om en giltig viljeförklaring. Det framgick dessutom att chauffören överstigit den tillåtna hastigheten och något fel som gör att föreläggandet bör anses ogiltigt hade därmed inte framkommit. Frågan var då om föreläggandet av någon annan anledning inte överensstämt med lag.

Tingsrätten ansåg inte att det fanns anledning att ifrågasätta uppgifterna om den sjuke kunden. Domstolen delade dock åklagarens uppfattning att den omständigheten att kunden under resan börjat må sämre inte gjorde att det hade handlat om ett sådant trängande fall som skulle innebära att skyldigheten att följa gällande regler om hastighetsbegränsningar upphört. Det fanns därför ingen grund för att påstå att föreläggandet inte överensstämt med lag och mannens begäran avslogs.

Hovrätten för Nedre Norrland går nu på motsvarande linje och fastställer tingsrättens beslut.

Det som anges i trafikförordningen om att hastighetsbegränsningar vid vissa trängande fall inte behöver följas ska tillämpas restriktivt och bara i situationer där det är ”nödvändigt med ett snabbt ingripande för att undanröja en omedelbar fara”.

Inte trängande

Det taxichauffören uppgett om kundens mående under resan har inte varit av sådan art att det har varit fråga om ett trängande fall som gjort honom undantagen från att följa hastighetsbegränsningen på platsen. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: