Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svea ekonomi överklagar förbud att ta ut förseningsavgifter

Nyheter
Publicerad: 2021-11-25 11:44
Foto: Jessica Gow/TT

Patent- och marknadsdomstolen gav Konsumentverket rätt att förbjuda Svea Ekonomi att ta ut förseningsavgifter för sena avbetalningar på krediter. Nu överklagar Svea Ekonomi domen.

I slutet av oktober kom Patent- och marknadsdomstolen med beskedet att Konsumentverket har rätt och förbjuda Svea Ekonomi att ta ut förseningsavgifter för sena avbetalningar på krediter. Nu överklagar Svea Ekonomi domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Yrkar att vitesförbudet ogillas

Svea Ekonomi yrkar att Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd samt att Konsumentombudsmannens yrkande om vitesförbud ska ogillas. Alltså att Svea Ekonomi, vid äventyr av vite, ska förbjudas att i kreditavtal med konsument använda avtalsvillkor där konsumenten förpliktas att betala förseningsavgift om inte betalning av kapital, ränta eller avgifter sker i rätt tid.

Svea Ekonomi yrkar dessutom att Patent- och marknadsöverdomstolen befriar Svea från skyldigheten att ersätta Konsumentombudsmannens rättegångskostnader i underinstansen om 159 515 kronor och förpliktar staten genom KO att ersätta Sveas rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen om 2 702 936 kronor.

Ber om anstånd pga hög arbetsbelastning

Svea Ekonomi yrkar även att Patent- och marknadsöverdomstolen förpliktar staten genom Konsumentombudsmannen att ersätta Sveas rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med belopp som senare kommer att anges.

Svea Ekonomi hemställer om anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet samt skälen för prövningstillstånd. Anstånd begärs till och med den 2 december 2021. 

Skälen som ombuden advokaten Daniel Waerme och Senior Associate Martin Bengtsson vid Gernandt & Danielsson, anger för begärt anstånd är huvudförhandling under november och hög arbetsbelastning. 


Dela sidan:
Skriv ut: