Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Son får ta över kontrakt på lägenhet efter moderns död

Nyheter
Publicerad: 2022-04-28 11:09
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Hovrätten konstaterar i likhet med hyresnämnden att det inte är visat att det förekommit någon olovlig andrahandsupplåtelse eller allvarliga hyresförseningar som föranleder att ett hyresavtal bör upphöra.
Då förutsättningarna för överlåtelse av en hyresrätt är för handen ska en son få ta över den aktuella bostaden efter sin mors död.

En kvinna – och sedan hennes död dödsboet efter henne – hyrde sedan den 1 juli 2008 en lägenhet om två rum och kök i Sollentuna. Tvisten hänsköts till Hyresnämnden i Stockholm sedan fråga uppkom om den avlidnes son kunde överta hyresrätten i samband med att Fastighets AB Turemalm sade upp avtalet till upphörande.

Hyresvärden yrkade att avtalet inte skulle förlängas efter den 31 augusti 2019 och att dödsboet skulle åläggas att avflytta från lägenhet. 

”Olovlig andrahandsuthyrning”

Som grund för yrkandet anförde hyresvärden att dödsboet i första hand dels genom olovlig andrahandsupplåtelse till sonen, dels genom sena hyresinbetalningar hade åsidosatt sina hyresrättsliga förpliktelser i sådan grad att avtalet inte skäligen kunde förlängas. I andra hand åberopades att dödsboet saknade skyddsvärt behov av lägenheten.

Vidare anfördes att hyresvärden inte skäligen kunde nöja sig med sonen som ny hyresgäst på grund av hans låga inkomst, stora skulder och sena hyresbetalningar under tiden han bodde i lägenheten och stod för hyran.  

Dödsboet motsatte sig upphörande av avtalet och yrkade för egen del tillstånd för överlåtelse av lägenheten till sonen. 

Hushållsgemenskap

Som grund för överlåtelseyrkandet förde boet fram att sonen, i egenskap av närstående, varaktigt sammanbodde med sin numera avlidna mamma mellan åren 2009–2015. På grund av sjukdom flyttade mamman till ett äldreboende år 2015 men hon och sonen hade dock fortsatt hushållsgemenskap och umgänge. Hela hennes egendom var kvar i prövningslägenheten. Under åren på äldreboendet var det inte klart om hon skulle flytta tillbaka till lägenheten eller inte. Sonens boende i lägenheten efter år 2015 och 2018 var dock inte att betrakta som en olovlig andrahandsupplåtelse, då det enda skälet till att mamman inte bodde där var på grund av sjukdom.

Hyresnämnden ansåg att sonens ekonomi visserligen var begränsad, med en inkomst på drygt 12 000 kronor i månaden, men att den var tillräcklig för att han skulle kunna betala hyran på 5 694 kronor. Förutsättningar för överlåtelse av lägenheten var således för handen. Det som åberopades av hyresvärden var enligt nämndens mening inte skäl nog för att avtalet skulle upphöra. Nämnden avslog därmed hyresvärdens ansökan.

Hyresvärden överklagade till Svea hovrätt och yrkade bifall till sin talan i hyresnämnden och dödsboets yrkande om överlåtelse skulle avslås. Till stöd för sin talan anförde hyresvärden att sonens skulder hos Kronofogden hade ökat och uppgick numera till 395 887 kronor.

Inte tillräckligt allvarliga

Hovrätten poängterar att även om kvinnan, när hon flyttade till äldreboendet, hade uppnått en viss ålder kan det inte uteslutas att hon någon gång skulle kunna komma att återvända till lägenheten. Till följd av detta måste det först genom hyresvärdens uppsägning i maj 2019 ha stått klart för dödsboet att andrahandsupplåtelsen inte accepterades av hyresvärden. Då ansökan inkom till hyresnämnden i september 2019 har dödsboet agerat i tillräcklig tid därefter. 

Hovrätten finner, i likhet med hyresnämnden, att det inte förekommit någon andrahandsupplåtelse som bör föranleda att hyresavtalet upphör. Inte heller får de hyresförseningar som hyresvärden åberopat anses vara så pass allvarliga att avtalet på denna grund bör upphöra. 

Avslutningsvis bedömer hovrätten, liksom underinstansen, att förutsättningarna för överlåtelse av hyresrätten är för handen. Överklagandet ska därmed avslås. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: