Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sökte på sambons bolag – kundansvarig licenshavare varnas

Nyheter
Publicerad: 2021-07-08 09:13
Foto: Henrik Holmberg/TT

En licenshavare varnas av Swedsecs disciplinnämnd för att ha gjort obehöriga registersökningar på sig själv, sin sambo och sambons bolag. Nämnden anser att agerandet är allvarligt men att det verkar röra sig om en engångsföreteelse.

Ett företag anmälde en anställd kundansvarig licenshavare för att ha utfört så kallad Känn-Din-Kund på sin sambo och sambons bolag. Han hade också gjort obehöriga sökningar i företagets interna system på sambons bolag och sig själv.

Engångsföreteelse

Företaget anförde att agerandet stred mot dess uppförandekod gällande intressekonflikter och informationssäkerhet. Licenshavarens närmaste chef uppgav att licenshavaren under alla år han känt licenshavaren i övrigt agerat korrekt och att förtroendet inte var förbrukat.

Licenshavaren erkände överträdelserna och försäkrade att det inte skulle upprepas.

Påföljden bestäms till varning

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det är ostridigt att licenshavaren agerat på det sätt som påståtts. Nämnden framhåller att det är allvarligt när ett företags interna regler om intressekonflikter och jäv inte efterlevs eftersom det påverkar dess förtroende i enskilda fall. Nämnden anser dock att det verkar röra sig om en engångsföreteelse med tanke på vad licenshavarens chef uppgett.

Disciplinpåföljden bestäms därför till en varning.(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand