Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Snälltåget måste återbetala 18 miljoner i omställningsstöd

Nyheter
Publicerad: 2023-03-15 08:24
Foto: Janerik Henriksson / TT /

Det saknas stöd för Snälltåget AB:s uppfattning att de delar av verksamheten som har avyttrats inte ska räknas in i referensperiodens omsättning, anser såväl kammarrätten som förvaltningsrätten.
Bolagets i och för sig stora omsättningstapp bedöms därför inte så gott som uteslutande bero på effekterna av covid-19, utan på avyttringen.

Skatteverket beslutade i juni 2022 att återkräva utbetalt omställningsstöd med drygt 18 miljoner kronor från Snälltåget AB med stöd av 16 och 17 §§ lagen om omställningsstöd.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för mars och april 2020 om den sammanlagda nettoomsättningen för perioderna understiger 70 procent av omsättningen för motsvarande period 2019. För maj–juli samma år krävs ett omsättningstapp om 60 procent jämfört med motsvarande period året innan. Vidare krävs att nedgången i omsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av covid-19.

Inte visat

I sitt beslut angav Skatteverket att bolagets omsättningstapp framför allt berodde på att det avyttrat affärsområdet Flygbussarna vid årsskiftet 2019/2020 till ett nystartat koncernbolag. Bolaget hade därför inte visat att den minskade omsättningen så gott som uteslutande berodde på covid-19.

Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och anförde att intäkter hänförliga till Flygbussarna inte ska ingå i beräkningen eftersom verksamheten avyttrades vid årsskiftet 2019/2020.

Förvaltningsrätten framhöll att det i förordningarna om omställningsstöd anges att en jämförelse ska göras med bolagets sammanlagda nettoomsättning. Med nettoomsättning avses intäkter hänförliga till näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Det saknas alltså stöd för bolagets uppfattning att en verksamhet som avyttrats inte ska ingå i beräkningen, konstaterade domstolen.

Avslogs

Mot bakgrund av detta anslöt sig förvaltningsrätten till Skatteverkets bedömning. Nedgången i bolagets omsättning har därför huvudsakligen berott på avyttringen av Flygbussarna – inte på covid-19. Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten i Stockholm gör samma bedömning som underinstanserna och avslår nu bolagets överklagande. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
snälltåget
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: