Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sms stred mot beslagsförbudet – utpressningsmål tas om

Nyheter
Publicerad: 2021-04-27 12:44
Foto: Henrik Montgomery / TT /

Tingsrätten ska på nytt pröva målet där bland annat två bröder med kopplingar till MC-klubben La Familia dömdes för försök till grov utpressning.
Hovrätten har nämligen uppmärksammats på att sms mellan bröderna åberopades som bevisning vid tingsrätten, trots att dessa omfattades av beslagsförbudet.

Tre män i 40-årsåldern åtalades och dömdes av Sundsvalls tingsrätt för bland annat försök till grov utpressning vid tre tillfällen.

Två av männen, som är bröder, berättade att vid rätten att de var medlemmar i MC-gänget La Familia under den aktuella perioden. Bröderna uppgav samtidigt att de inte var ute efter någon kriminell livsstil, utan bara ville skapa en gemenskap genom att bygga upp en verksamhet i Sundsvall. Den tredje mannen förnekade att han varit medlem i klubben.

Bevisningen i målet utgjordes bland annat av flera handskrivna utpressningsbrev. Genom utredningen var det enligt tingsrätten visat att männen, genom att hänvisa till sitt samröre med La Familia hade försökt utpressa olika personer. Ett av breven hade lämnats till en man och innehöll krav på en skuld på 300 000 kronor för en affär mellan denne och en annan man. Det brevet undertecknades med ”La Familia MC”.

Dömdes till fängelse

En 41-årig man dömdes till ett års fängelse, 40-åringen till ett år och åtta månaders fängelse och dennes 39-årige bror till ett och ett halvt års fängelse. Då ålades även utge skadestånd med totalt 60 200 kronor plus ränta.

Vid Hovrätten för Nedre Norrland yrkade bröderna att tingsrättens dom skulle undanröjas och återförvisas dit för ny prövning.

Männen menade att åklagaren felaktigt hade åberopat sms mellan dem, vilka omfattades av beslagsförbudet i rättegångsbalken, RB. Detta hade påverkat utgången i målet i tingsrätten och skulle därför alltså återförvisas, menade bröderna.

Omfattas av beslagsförbudet

Hovrätten konstaterar att inledningsvis att männen är syskon och därmed ’närstående’ i förhållande till varande på det sätt som avses i RB kap 27 § 2 andra stycket. De aktuella meddelandena omfattas således av beslagsförbudet.

Beslagsförbudet innebär att meddelanden som omfattas av förbudet inte får läsas, skrivas ut eller på annat sätt användas i en förundersökning eller rättegång (se Justitieombudsmannens beslut den 20 januari 2020, ärende 1447–2018).

Frågan är då om målet ska återförvisas på grund av detta.

Hovrätten påpekar att principen om fri bevisföring framgår av RB kap 35 § 1 och innebär att i princip alla bevismedel för åberopas i domstol. Att ett bevis tagits upp i strid mot en rättsregel utesluter inte att det alltjämt får läggas fram i en rättegång och där ges ett högt bevisvärde.

Inget rättegångsfel

I ljuset av detta anser domstolen inte att det förekommit något sådant rättegångsfel i tingsrätten som avses i RB kap 51 § 28. Eftersom de tilltalade har haft möjlighet att bemöta bevisningen vid huvudförhandlingen har inte heller deras rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen åsidosatts.

Emellertid lyfte inte tingsrätten frågan om huruvida bevisningen i strid mot beslagsförbudet eller inte. Därtill har ingen av bröderna godkänt att informationen från sms:en användes. Detta får betydelse för bedömningen av bevisvärdet, konstaterar hovrätten och återförvisas nu domen till tingsrätten för ny prövning av målet i dess helhet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
beslagsförbudet

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se