Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Slipper fängelse – sex med 14-årig elev inte barnvåldtäkt

Nyheter
Publicerad: 2021-09-28 10:10
Foto: Terje Pedersen /TT

Trots att det var sju år mellan den vuxna kvinnan och den 14-åriga pojken anser hovrätten inte att samlagen dem emellan ska ses som våldtäkt mot barn.
Kvinnan döms istället till skyddstillsyn och behandling i Kriminalvårdens regi för två fall av sexuellt utnyttjande av barn och slipper nu det fängelsestraff som tingsrätten dömt ut.

En nu 22-årig kvinna åtalades i Växjö tingsrätt för olaga hot och våldtäkt mot barn. 22-åringen är utbildad undersköterska och har tidigare arbetat som elevstöd på en skola, men blivit avstängd efter att kollegor slagit larm.

Kollegorna – som hördes i tingsrätten – hade reagerat när kvinnan stått i underkläderna i ett klassrum och bytt om trots att det var elever där – och de hade även fått höra oroväckande historier från 22-åringen. Kvinnan hade bland annat berättat om en 14-årig pojke som hon vid ett tillfälle skulle ha ”sugit av” i skogen och vid ett annat tillfälle ha haft vaginalt samlag med. 22-åringen skulle ha sagt att hon var kär i pojken och ”ville lära upp honom” att ha den sortens sex som kvinnan tyckte om.

Rektorn polisanmälde

Uppgifterna hade nått skolans rektor, som både stängt av och polisanmält 22-åringen. Kvinnan skulle efter det ha sagt till kollegorna att hon skulle döda de personer som anmält henne – och att hon skulle klyva rektorns huvud med en yxa, hänga upp henne i en garderob och ”ha henne som souvenir”.

22-åringen medgav i tingsrätten att hon haft sex med den 14-åriga pojken vid två tillfällen. Vid tillfället i skogen hade hon ”inte kunnat stå emot” och ångrat sig efteråt. Vid det senare tillfället hade hon mått så dåligt att hon inte kunnat säga nej, uppgav hon.

Hon hade däremot aldrig sagt något om att ”lära upp” någon och hade heller aldrig hotat någon till livet. Däremot hade hon sagt till kollegorna att rektorn och de som anmält 22-åringen ville att hon skulle dö.
Försvaret ansåg att de sexuella gärningarna inte skulle rubriceras som våldtäkt mot barn utan som det lindrigare brottet sexuellt utnyttjande av barn.

Tingsrätten fällde

Tingsrätten ansåg att utredningen gav stöd för kvinnans erkännande kring vad som hänt med 14-åringen. Gärningarna uppfyllde rekvisiten för våldtäkt.

Bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn har karaktären av en undantagsbestämmelse och ska tillämpas restriktivt, konstaterade tingsrätten. För att den lindrigare rubriceringen ska kunna tillämpas har det också ansetts vara en förutsättning att den person som gärningen har riktats mot ”med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt, har haft förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen”, skrev tingsrätten.

Ingenting i utredningen talade emot att pojken deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna. Det handlade dock inte om något kärleksförhållande utan 22-åringen och 14-åringen hade bara umgåtts i samma kompisgäng. De hade inte heller pratat om att ha sex. Vissa omständigheter talade också för att kvinnan varit drivande i de sexuella aktiviteterna, bland annat det hon sagt om att ”lära upp” en yngre pojke.

Det handlade också om en pojke som vid tidpunkten för gärningarna nyligen fyllt 14 och alltså inte varit nära gränsen för sexuellt självbestämmande – som haft sex med en sju år äldre kvinna. Även om kvinnan har vissa psykiska besvär och i huvudsak umgåtts med yngre personer handlade det om en utbildad undersköterska som haft olika anställningar inom skolväsendet. ”Som tingsrätten tidigare nämnt måste det vila ett stort ansvar på den vuxna personen… att sätta gränser för målsägandens handlande i situationer som de här”, skrev domstolen.

Slutsatsen var att brotten inte kunde bedömas som mindre allvarliga utan skulle rubriceras som våldtäkt mot barn. Att försvårande inslag som våld och tvång saknats beaktades i påföljdsdelen. Kvinnan, som även fälldes för olaga hot, dömdes till fängelse i två år och fyra månader och ålades även att betala 165 000 kronor i skadestånd till pojken och visst skadestånd till sina före detta kollegor för hoten.

Hovrätten friar från våldtäkt

Göta hovrätt river nu upp fängelsedomen mot 22-åringen och dömer henne istället till skyddstillsyn och behandling för två fall av sexuellt utnyttjande av barn.

En sexuell handling med ett barn under 15 kan rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn om handlingen är helt frivillig och ömsesidig och målsäganden dessutom är sexuellt mogen och nära gränsen för självbestämmande.

Enligt hovrätten finns det också flera omständigheter i utredningen som visar att det har funnits en vilja både hos kvinnan och pojken att samlagen dem emellan skulle äga rum – samt att båda varit aktiva.

Åldersskillnaden är i och för sig stor men 22-åringen har enligt den rättspsykiatriska utredningen en ”varaktigt nedsatt psykosocial funktionsförmåga”. Hon har tidigt uppvisat svårigheter i socialt samspel och dessa har blivit särskilt tydliga under prepubertal ålder när hennes jämnåriga kamrater utvecklat ”mer åldersadekvata intressen”. Kvinnans sociala utvecklingsnivå ligger också betydligt lägre än vad som kan förväntas.

Åldersskillnad motsvarar inte skillnad i utveckling

Att kvinnan för kollegor berättat om vilken typ av sex hon tycker om och pratat om att ”lära upp en 14-åring” ska enligt hovrätten ses i ljuset av hennes funktionsnedsättning. Skillnaden i ålder mellan kvinnan och pojken återspeglar inte heller den skillnad i utveckling som man kan förvänta sig, menar hovrätten.

Eftersom samlagen även präglats av frivillighet och i viss mån ömsesidighet anser hovrätten att det finns förutsättningar att rubricera brotten som sexuellt utnyttjande av barn. Straffrihet kan dock inte bli aktuell för kvinnan, som varit väl införstådd med pojkens ålder och inte haft någon tydlig kärleksrelation med honom.

Kvinnan fälls nu istället för två fall av sexuellt utnyttjande av barn. Påföljden bestäms till skyddstillsyn i kombination med föreskrift om att genomgå den vård eller behandling som Kriminalvården beslutar om. Det skadestånd som kvinnans ska betala till pojken sänks samtidigt till 40 000 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se