Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skadestånd till entrévärd halveras – förvärrade skadan

Nyheter
Publicerad: 2022-09-15 13:33
Genrebild Foto: Tomas Oneborg/TT

Entrévärden har rätt till skadestånd för sveda och värk och förlorad arbetsinkomst efter att ha blivit misshandlad på jobbet.
Ersättningen ska dock sättas ned, eftersom han kan ha förvärrat sin skada genom att arbeta och resa på utlandssemester.
Kostnaderna för läkarvård utomlands och ny flygresa hem ska inte ersättas alls, slår hovrätten fast.

Två män, båda nu 24, åtalades i Borås tingsrätt efter en tumultartad situation på en nattklubb i Borås i december 2019. Den ena mannen hade enligt åtalet dels gett en ordningsvakt ett knytnävslag i ansiktet, dels tagit tag i jackan på en entrévärd och slitit ned honom på marken så att han skadat fotleden – och den andra hade hotat entrévärden.

Enligt tingsrätten kunde man inte tillmäta någon av 24-åringarnas uppgifter om händelsen något större bevisvärde, eftersom de var medtilltalade. Åtalet vann samtidigt stöd av vittnesuppgifter och var därför styrkt, bedömde tingsrätten.

Påföljden för olaga hot bestämdes till 80 dagsböter, medan den man som stått för våldsutövningen dömdes till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

50 000 i tingsrätten

Mannen ålades dessutom att betala drygt 50 000 kronor i skadestånd till entrévärden. Beloppet avsåg drygt 15 000 kronor för kränkning och sveda och värk, men också drygt 27 000 kronor för förlorad arbetsinkomst, närmare 10 000 för flygbiljetter och knappt 2 000 för läkarkostnader. Entrévärden hade på grund av sin fotskada tvingats avbryta en Thailandssemester. Efter att ha sökt vård på plats hade han köpt nya flygbiljetter hem, eftersom de han hade inte varit ombokningsbara.

Hovrätten för Västra Sverige ansluter sig nu helt till tingsrättens bedömningar i fråga om skuld, rubricering och påföljd – men ändrar domen i skadeståndsdelen.

Domstolen anser i och för sig att mannen har utsatts för en allvarlig kränkning som berättigar till kränkningsersättning – samt att han också har rätt till ersättning för sveda och värk samt förlorad arbetsinkomst under den akuta sjuktiden på fyra månader.

En skadelidande är samtidigt skyldig att begränsa sin skada. Det framgår här att entrévärden, trots att han upplevt kraftiga smärtor och haft svårt att gå, valt att fullfölja sitt arbetspass. Det är också först flera dygn senare som han sökt vård, efter att ha företagit en resa utomlands med ”inte försumbara gångsträckor i samband med olika transporter”.

Förvärrats

Det går här enligt hovrätten inte att utesluta att belastningen på foten kan ha lett till en förvärring av skadan, även om en operation sannolikt inte hade kunnat undvikas. Det finns mot bakgrund av detta skäl att sätta ned skadeståndet för sveda och värk samt förlorad arbetsinkomst med en tredjedel, anser hovrätten.

Kostnaderna för läkarvård i Thailand och nya flygbiljetter har samtidigt inte uppstått som en direkt följd av skadan, utan varit en konsekvens av att mannen valt att åka på resan trots sin skada, ”väl medveten om att han tog en risk för att det inte skulle gå bra”. De merkostnader som här uppstått till följd av att resplanerna fullföljdes ska inte drabba den tilltalade.

Hovrätten sätter mot denna bakgrund ned det utdömda skadeståndet och 24-åringen ska nu betala 5 000 kronor för kränkning och 20 000 kronor för sveda och värk samt förlorad arbetsinkomst. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: