Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Självtvätt” inte olagligt vid tiden – dömd man frias

Nyheter
Publicerad: 2021-03-18 10:16
Svenska sedlar i olika valörer. Fotograf: Kronofogden

En dömd 35-årig man frias nu från grova penningtvättsbrott efter att ha förvarat drygt en miljon kronor i en kartong som åklagaren påstod härrörde från brottslig vapenverksamhet.
Enligt rätten kan mannen nämligen ha haft kontanterna innan så kallad ”självtvätt” kriminaliserades år 2014 i samband med att lagen om penningtvättsbrott infördes.

I maj 2010 dömdes en 35-årig man till sex års fängelse för grovt narkotikabrott. Han frigavs villkorligt fyra år senare i maj 2014.
I oktober samma år försökte en polisbil stoppa en personbil som kördes av 35-åringen i Malmö. Efter viss biljakt övergav 35-åringen bilen vari polisen vid husrannsakan i bilen påträffade 300 000 kronor i kontanter.

Senare samma dag genomfördes en husrannsakan i på mannens bostadsadress. På adressen hittades svenska kontanter till ett värde om drygt en miljon kronor i sedelbuntar samt 2 000 danska kronor och 600 euro, också dessa belopp i sedelbuntar. I ett värdeskåp hittades även värdefulla armbandsur.

I mars 2018 dömdes mannen i hovrätten för smuggling och synnerligen grovt vapenbrott till sex års fängelse.
Vid Malmö tingsrätt gjorde åklagaren gällande att 35-åringen – genom dessa brott – tjänade pengar på brottslig verksamhet i form av bland annat illegal vapenförsäljning och att de aktuella kontanterna samt klockorna härrörde från den brottsliga verksamheten.

”Handlat med fordon”

35-åringen förnekade att pengarna och klockorna härrörde från brottslig verksamhet. Bland annat hade menade han att pengarna hade tjänats in under en lång tid, sedan 18 eller 19 års ålder, genom att han köpt bilar, motorcyklar och vattenskotrar till ett låg pris och därefter sålt dem vidare med vinst.

Tingsrätten konstaterade att bilförsäljningen visserligen fick visst stöd av vittnesuppgifter. Övriga uppgifter om att 35-åringen hade köpt och sålt bilar, motorcyklar och vattenskotrar under lång tid var i övrigt vaga och knapphändiga. Endast två affärer – en bilförsäljning och en båtförsäljning – hade specificerats.

Dömdes i tingsrätten

Sammanfattningsvis dömde tingsrätten för två fall av grovt penningtvättsbrott. Eftersom det rörde sig om så kallad nyupptäckta brott samt då brottsligheten i jämförelse med det redan långa och utdömda fängelsestraffet, skulle detta straff om sex år även avse de aktuella brotten.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gör dock en annan bedömning.

Så kallad ”självtvätt” – det vill säga att tvätta brottsvinster från brott som man själv begått – var inte straffbart före 1 juli 2014, när lagen om straff för penningtvättsbrott infördes.

För att 35-åringen ska kunna dömas för gärningarna måste utredningen därför visa att kontanterna och klockorna härrör från brottslighet begången efter denna tidpunkt.

”Beaktansvärt utrymme”

Hovrätten konstaterar härvidlag att det enda konkreta påståendet om brottslighet i tiden efter 1 juli 2014 är den mycket allvarliga vapenbrottslighet som 35-åringen dömdes för under 2018.

Även om den brottsligheten måste ha genererat stora inkomster, anser domstolen inte att utredningen är tillräckligt robust i det avseendet för att det ska anses visat att kontanterna och klockorna härrör från vapenbrottsligheten. Tvärtom finns det ett beaktansvärt utrymme för att 35-åringen hade kontanterna och klockorna redan före den 1 juli 2014.

Mannen frikänns därför från penningtvättsbrott. Beslagen av kontanterna och klockorna hävs därmed också. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
självtvätt

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se