Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sinnesförvirrad 80-åring tvingas flytta – efter 46 år

Nyheter
Publicerad: 2020-11-17 10:38
Genrebild Foto: Fredrik Sandberg / TT

Hovrätten anser det bevisat att en 80-årig man vanvårdat sin lägenhet bland annat genom att inte anmäla vattenläckor i köket.
Eftersom den sjukdomsridne mannen på grund av ”nedsatt mental förmåga” inte släppt in hemtjänsten vid flera tillfällen är risken samtidigt stor för fortsatt vanvård.
Hyresavtalet sägs därför upp.

En hyresvärd i centrala Stockholm yrkade vid Hyres- och arrendenämnden att avtalet med en 80-årig man skulle upphöra.
Hyresvärden uppgav att man upptäckte en läcka från kranen i köket under 2019 och att mannen hade underlåtit att informera om detta.

Redan i 2018 fick mannen en rättelseanmaning eftersom lägenheten i slutet av mars befunnits vara en sanitär olägenhet då den luktade illa samt lägenheten i övrigt var belamrad med en massa föremål vilket ökade risken för ohyra. Mannen påträffades vid den tiden utslagen och blev inlagd på sjukhus.

Golv behövde bytas

Värden berättade att parkettgolvet behövde bytas ut, men att 80-åringen inte hade gjort något för att åtgärda detta. I stället hade hyresvärden fått åtgärda problemet mot faktura.

Vad gällde läckan i köket under 2019 noterade hyresnämnden att värden inte åberopat någon muntlig bevisning och inte heller någon skriftlig bevisning, förutom tre fotografier och ett antal mejl. Det var därför oklart vilken omfattning den eventuella vattenskadan hade. Även omständigheterna kring vanvården 2018 var oklara, ansåg nämnden.

Bott där i 46 år

Den 80-årige mannen hade bott i lägenheten sedan 46 år tillbaka. Föreningen hade, utöver vanvården, åberopat ett sakligt skäl för uppsägningen, nämligen att den önskade upplåta mannen lägenhet med bostadsrätt.

Efter en intresseavvägning bedömde nämnden att mannen hade ett skyddsvärt behov av lägenheten samt att det vore oskäligt mot honom om han skulle tvingas flytta. Hyresvärdens ansökan avslogs därför.

Hovrätten ändrar

Svea hovrätt anser dock att den 80-årige mannen, genom att inte anmäla vattenskadan eller en trasig kontakt samt gjort sig skyldig till återkommande vanvård, inte iakttag vad som krävs för att bevara sundhet och gott skick i lägenheten.

Frågan är då om mannen måste flytta.

Efter renoveringar under våren 2020 har föreningen åtgärdat problemen i lägenheten. Parterna har samstämmigt uppgett att den 80-årige mannen lider av flera sjukdomar, är förvirrad och har ett nedsatt omdöme generellt. Mannen förvaltare har uppgett att mannen får hjälp av hemtjänsten och att hemtjänstpersonal ska larma förvaltaren om de inte släpps in i lägenheten.

Måste flytta

Mot bakgrund av mannens nedsatta mentala förmåga och nya uppgifter om att hemtjänstpersonal vid nyliga tillfällen inte blivit insläppta, anser hovrätten att hemtjänsten inte är tillräckligt robust för att minimera risken för upprepad misskötsamhet och vanvård av lägenheten.

Efter en samlad bedömning anser därför hovrätten att mannen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet inte skäligen bör förlängas. Den 80-årige mannen måste flytta genast. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se