Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sexbrott mot barn via Snapchat blir HD-fråga

Nyheter
Publicerad: 2021-07-16 10:40
Foto: Jessica Gow / TT

En man dömdes, bland annat för att ha förmått en flicka att skicka Snapchat-filmer där hon genomför sexuella handlingar.
Med hänsyn till legalitetsprincipen saknades utrymme att bedöma gärningen som våldtäkt mot barn, och mannen dömdes i stället för grovt sexuellt övergrepp mot barn.
Nu ska Högsta domstolen pröva rubriceringsfrågan.

En 28-årig man åtalades och dömdes vid Södertörns tingsrätt för en rad sexbrott riktade mot barn.

Mannen hade mellan november 2018 och juni 2020 tagit flera kontakter med flickor, varav de flesta var mellan elva och tretton år gamla. En flicka var 15 år. Återkommande för kontakterna var att 28-åringen chattat med barnen om incest, frågor om de ville ha sex med sin pappa eller bror, och fått flickorna att skicka bilder eller filmer på sig själva, där de var nakna eller delvis nakna.

Erkände

Vid huvudförhandlingen erkände 28-åringen de flesta gärningarna han åtalades för. Förhandlingen kom därefter främst att handla om rubricering samt skadestånd.

Beträffande åtalet om våldtäkt mot barn gällde det en då elvaårig flicka som förmåtts av mannen att bland annat penetrera sig själv med sina fingrar, i badrummet. Tingsrätten fann, mot bakgrund bland annat av att mannen gett flickan fortlöpande instruktioner, att mannen tog del av den sexuella handlingen i realtid under den pågående chatten. Mannen ansågs därför ha genomfört den sexuella handlingen med flickan. Med hänsyn till kränkningens allvar jämställdes handlingen med samlag, vilket innebar att 28-åringen dömdes för våldtäkt mot barn i den delen.

Hovrätten framhöll att våldtäktsbestämmelsen är reserverad för de allvarligaste sexuella kränkningarna. Av förarbetena framgår samtidigt att kränkningens allvar enbart ska bedömas utifrån omständigheterna, och att det inte är hela gärningen – med de medel som gärningsmannen har använt för att genomföra den – som är det centrala.

Kunde inte jämställas med samlag

Den avgörande frågan i fallet är alltså om den aktuella sexuella handlingen – att den elvaåriga flickan förmåtts av 28-åringen att penetrera sin själv med fingrarna – ska jämställas med samlag.

Enligt den relativt enhetliga och fasta hovrättspraxisen som finns har gärningar, där gärningsmannen inte varit fysiskt närvarande, bedömts som sexuellt övergrepp mot barn och inte som våldtäkt mot barn, såvida handlingen inte varit förenad med smärta, sår eller kroppsskada eller annars innehållit förödmjukande eller förnedrande inslag.

Sammantaget bedömde hovrätten att den sexuella handlingen med hänsyn till kränkningens allvar inte kunde jämställas med samlag. Hovrätten rubricerade därför gärningen som grovt sexuellt övergrepp mot barn i stället för våldtäkt mot barn. Påföljden sänktes i enlighet med detta från fem till fyra års fängelse.

Högsta domstolen har nu meddelat partiellt prövningstillstånd, och avser pröva frågan om hur gärningarna ska rubriceras. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se