Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Schaman förlorar i Hovrätten – kaktusdryck var narkotika

Nyheter
Publicerad: 2023-01-12 09:24
Foto: Jessica Gow / TT /

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och fäller en schaman för narkotikabrott, för det innehav av hallucinogena avkok från kaktusar som polis beslagtagit i samband med ett tillslag på en kursgård i Enköpingstrakten i maj 2021.
Att drycken ”ayahuasca” är laglig i andra länder är inte förmildrande, oavsett om en schaman är inblandad eller ej.

Polis genomförde i maj 2021 ett tillslag mot en bygdegård i Enköpingstrakten, med anledning av misstankar om narkotikabrott. Tillslaget hade föranletts av annonsering online som fick polisen att misstänka att det arrangerades retreats på bygdegården där narkotika användes. I annonserna, som var på engelska, talades det bland annat om ”Aya-ceremonier” och ”San Pedro-ceremoni”. ”Aya” är en kortform av ayahuasca, som avkok från kaktusarna Peyote och San Pedro brukar kallas. Avkoken innehåller hallucigenerna meskalin och dimetyltripamin och har jämförts med LSD.

På fastigheten togs polisen emot av en nu 35-årig peruansk kvinna som visade vilka preparat som fanns. I kylskåpet påträffades flera flaskor med vätskor – och det pågick även en beredning på spisen av vad som misstänktes vara samma sorts vätska. Avkoken på spisen togs aldrig i beslag, men vätskorna i flaskorna visade sig innehålla meskalin och dimetyltripamin. 35-åringen åtalades mot denna bakgrund för narkotikabrott.

Socialt adekvat

Försvaret godtag vid huvudförhandlingen i Uppsala tingsrätt att vätskorna innehållit den narkotika som åklagaren gjort gällande – samt att de utgjorde beredningar i straffrättslig mening. Flaskorna som innehöll meskalin skulle kvinnan dock bara återlämna till en kollega och här förnekade hon därför ansvar. Vätskan med DMT hade däremot varit kvinnans, men detta innehav borde anses socialt adekvat och straffritt, menade hon.

Kvinnan är nämligen sedan 14 år tillbaka schaman och arbetade vid tiden för tillslaget med medicinalväxter. De ceremonier som reklamen avsåg hade bara varit för ett förberedande event som var en del i en senare resa till Peru där ayahuasca är lagligt att konsumera. Förberedelserna var viktiga och måste utföras av en riktig schaman – eftersom doserna ska anpassas individuellt utifrån personens egen energi, förklarade kvinnan.

Tingsrätten konstaterade att kvinnan innehaft alla de beredningar som åtalet omfattade under en betydande tid och att hon därför kunde hållas ansvarig för att ha innehaft densamma. Den sannolikt låga koncentrationen i lösningarna gjorde att själva innehavet skulle kunna rubriceras som ringa narkotikabrott. Domstolen avfärdade samtidigt invändningen om tillkommande resor till Peru, utan ansåg att beredningarna i själva verket varit avsedda för deltagarna på organisationens retreats i Sverige. Att preparaten skulle överlåtas till andra gjorde att narkotikabrottet skulle rubriceras som en gärning av normalgraden.

”Schamanundantag”

Försvaret hade enligt tingsrätten samtidigt hävdat något som tingsrätten benämnde ”schamanundantag” – att en viss typ av handlingar som normalt vore brottsliga i Sverige som tillåtna och accepterade i andra länder och kulturer borde vara straffria eller åtminstone mindre straffvärda här, åtminstone när det gäller mer kvalificerade utövare som just schamaner. Tingsrätten godtog dock inte resonemanget utan betonade att svensk lag måste gälla på gärningar begångna här. ”Man kan då erinra om att ett bejakande av ett allmänt sådant resonemang rimligen också borde omfatta även helt andra utländska seder och bruk som man i Sverige har förbjudit”, tillade domstolen.

Kvinnan, som är tidigare ostraffad, fälldes därför för narkotikabrott av normalgraden till villkorlig dom.

Kvinnan överklagade och yrkade att gärningen skulle bedömas som ringa narkotikabrott samt förklaras fri från ansvar alternativt påföljd – samt att hennes beslagtagna avkok och växtdelar inte skulle förverkas.

Svea hovrätt gör dock ingen annan bedömning än tingsrätten utan fastställer nu underinstansens dom. Innehavet har dock bara delvis varit i överlåtelsesyfte och frågan om social adekvans saknar betydelse för såväl skuld som påföljd, tillägger domstolen. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: