Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sålde utmätt lastbil – döms för överträdelse av myndighets bud

Nyheter
Publicerad: 2023-03-17 13:29
Foto: Terje Pedersen / TT

En 57-årig man döms i hovrätten efter frikännande i tingsrätten för det ovanliga brottet ”överträdelse av myndighets bud”.
Mannen sålde en lastbil – som han visste hade utmätts.

Mannen åtalades för överträdelse av myndighets bud under påstående att han olovligen förfogat över lastbil som varit föremål för utmätning genom att sälja lastbilen. Han hade därmed överträtt ett av Kronofogden meddelat beslut.

Det är utrett att Kronofogdemyndigheten med tillämpning av 4 kap. 19 § utsökningsbalken utmätte lastbilen den 1 december 2020 för betalning av mannens skulder i enskilda mål. 57-åringen underrättades om beslutet och han har vidgått att han kände till utmätningen men invänt att han inte kände till att utmätningen innebar att lastbilen inte fick säljas och att han inte förfogade över lastbilen genom att sälja den.

Invändning motbevisad

Kalmar tingsrätt konstaterade inledningsvis att 57-åringens invändning, om att han inte kände till att utmätningen innebar att lastbilen inte fick säljas, var motbevisad genom åberopade handläggarnoteringar med mera i förening med en kronofogdeinspektörs uppgifter under ed om att han åtminstone den 8 december 2020 vid 57-åringens besök hos myndigheten tydligt informerade honom om att utmätningsbeslutet innebar att det inte var tillåtet att sälja lastbilen.

57-åringen hade vidgått att han såg när hans hustru annonserade ut lastbilen på internet och att han var med när lastbilen överläts till ny ägare. Det är utrett att mannens hustru var registrerad ägare till lastbilen och det finns uppgifter från bilregistret om köparen.

Tingsrätten friade

Det har, enligt tingsrätten, inte presenterats någon utredning som motbevisar den tilltalades uppgifter, om att han inte förfogade över lastbilen genom att sälja den. Hans uppgifter, om att han var med när hustrun skapade annonsen och när hon överlät lastbilen, medför inte att han ska anses ha förfogat över lastbilen genom att sälja den. På grund av det anförda skulle åtalet ogillas.

Göta hovrätt gör en annan bedömning och konstaterar först att åklagaren har påstått att 57-åringen har sålt lastbilen. Köparen av lastbilen vittnade under ed om att den enda person som han hade kontakt med angående köpet av lastbilen var en man. Utifrån vad som i övrigt har framkommit är det uteslutet att denne man var någon annan än 57-åringen. Det saknas skäl att ifrågasätta de uppgifter som köparen har lämnat. Genom hans uppgifter är det bevisat att det var 57-åringen som rent faktiskt sålde lastbilen. Att 57-åringens fru stod som registrerad ägare och möjligen kan ha gett 57-åringen i uppdrag att sälja lastbilen förändrar inte den bedömningen.

57-åringen har genom att sälja lastbilen, trots att han var fullt medveten om att den var utmätt, gjort sig skyldig till överträdelse av myndighets bud. Han ska alltså dömas enligt åtalet.

Påföljden bestäms till 100 dagsböter. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: