Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Registreringen återkallas för mäklare som dömts för våldsbrott

Nyheter
Publicerad: 2023-03-13 13:24
Gernebild. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

En mäklare som har dömts för bland annat grov fridskränkning, barnfridsbrott och misshandel får registreringen återkallad.
Enligt Fastighetsmäklarinspektionen måste brottsligheten, som har pågått under tre års tid och riktat sig mot närstående, betecknas som mycket allvarlig.
Hon uppfyller därför inte kraven på redbarhet och lämplighet.

Vid en tematisk tillsynsinsats uppmärksammade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, att en mäklare i augusti 2022 dömts för ett antal våldsbrott. Med anledning av detta inledde FMI ett tillsynsärende mot mäklaren.

Sammantaget dömdes hon för grov fridskränkning, sex fall av barnfridsbrott, två fall av misshandel och ofredande i tingsrätten. Brotten begicks mellan september 2020 och april 2022. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och fyra månader. Domen har vunnit laga kraft efter att mäklaren nöjdförklarat sig.

”Besvärlig situation”

Mäklaren har yttrat sig i ärendet och anfört att hon under år 2021 hade en besvärlig situation med sin sambo. En rad konflikter uppstod som ledde till de aktuella händelserna.

I en skrivelse till FMI har mäklarens arbetsgivare uppgett att det funnits problem mellan mäklaren och hennes sambo, som var väldigt kontrollerande. Enligt arbetsgivaren gör mäklaren ett bra jobb och man har alltjämt förtroende för henne.

FMI inleder med att hänvisa till 6 § fastighetsmäklarlagen, där det framgår att det krävs att en mäklare är redbar och i övrigt lämplig för att bli registrerad. Enligt 29 § ska FMI återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven i 6 §. Om det är tillräckligt får inspektionen i stället besluta om en varning.

Personlig lämplighet

Av förarbetena framgår att prövningen av den personliga lämpligheten handlar om personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet. När det gäller brottslighet är det i första hand förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott som ska beaktas.

FMI har i tidigare beslut ansett att hemfridsbrott och ofredande utgör brottslighet som ger anledning att ifrågasätta en persons lämplighet som mäklare.

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2013 ref. 47 ansett att en mäklare som dömts för hemfridsbrott, ofredande, sexuellt ofredande egenmäktigt förfarande, våldsamt motstånd, vårdslöshet i trafik och överträdelse av besöksförbud inte var lämplig att tjänstgöra som mäklare trots att brottsligheten skett fem år tidigare. Domstolen ansåg att brottsligheten var mycket omfattande med hänsyn till att den upprepats gång på gång och riktats mot flera personer under flera år.

Mycket allvarlig

I det aktuella fallet har mäklaren dömts för ett antal brott som begicks under tre års tid, med ett straffvärde på ett år och fyra månaders fängelse. Brottsligheten har riktats mot flera närstående och varit återkommande. Enligt FMI måste brottsligheten anses som mycket allvarlig.

Mot bakgrund av detta anses hon inte uppfylla kravet på redbarhet och lämplighet. Det är inte tillräckligt med en varning, varför hennes registrering ska återkallas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: