Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rådman får allvarlig JO-kritik för verkställighetsförordnande i LVU-mål

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-05-24 13:19
Foto: Henrik Montgomery/TT

En rådman vid Förvaltningsrätten i Falun får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för att ha förordnat om verkställighet i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, utan stöd i lag.

Socialnämnden i Falun ansökte om att ett barn skulle beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Förvaltningsrätten avslog ansökan men förordnade samtidigt att domen skulle gälla först när den vunnit laga kraft. Barnet hade dessförinnan omhändertagits för vård efter beslut av nämnden.

Ställde frågor
I remiss till förvaltningsrätten ställde JO frågor om innebörden av att domen skulle gälla först när den vunnit laga kraft. JO framhåller i sitt beslut att svaret från förvaltningsrätten får tolkas som att syftet med förordandet varit att barnet skulle förbli omhändertaget till dess att domen vunnit laga kraft eller kammarrätten prövat frågan.

JO framhåller att det inte finns några lagliga möjligheter att förordna på det sättet.

”Medvetet ställningstagande”
Rådmannen har i ett yttrande framfört att det delvis var ett medvetet ställningstagande med hänsyn till barnets bästa att förordna om att domen inte skulle verkställas förrän den vunnit laga kraft. Det kan också nu i efterhand konstateras att kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och beslutade att bereda barnet vård. Rådmannen menar också att det inte är helt klart hur lagstiftningen på området ska tolkas. Hon framhåller också att arbetsbelastningen var hög under den aktuella perioden.

”Allvarlig kritik”
Trots dessa invändningar finner JO att bristerna är så allvarliga att rådmannen förtjänar allvarlig kritik. ”Förordnandet innebar en risk för att parterna skulle missuppfatta domslutet och att det omedelbara omhändertagandet felaktigt skulle komma att bestå”, konstaterar JO.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här 

Åsa Lindqvist

Mitt DJ Premium

Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.


Dela sidan:
Skriv ut:


Åsa Lindqvist
red@dagensjuridik.se