Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rådgivare prickas för uttag från kvinnas barns konton

Nyheter
Publicerad: 2021-04-14 08:42
Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

En privatrådgivare får erinran för att ha hjälpt en kvinna att ta ut 15 000 kronor från sina omyndiga barns konton, trots att uttagen krävde båda föräldrars medgivande.
Syftet var att kvinnan ville hindra fadern från att komma åt pengarna för att finansiera sitt spelmissbruk.

Ett företag anmälde en av sina anställda privatrådgivare till Swedsecs disciplinnämnd för att ha brutit mot företagets regler om hantering av omyndigas medel.

Företaget uppgav att licenshavaren hade tagit ut totalt 15 000 kronor från omyndiga barns sparkonton med enbart moderns medgivande, trots att uttagen krävde båda föräldrarnas skriftliga godkännande. Pengarna placerades därefter i en kapitalförsäkring i moderns namn med barnen som förmånstagare.

Infekterad relation

Enligt företaget hade relationen mellan varit infekterad och fadern hade tidigare tagit lån i moderns namn vilket föranledde förundersökning angåendebrott. Pappan hade nämligen haft ett spelmissbruk och modern hade därför varit orolig för att denne skulle ta ut pengarna från barnens konton genom att exempelvis förfalska hennes namnteckning.

Oaktat detta ansåg företaget att rådgivaren hade agerat felaktigt när hon hanterade uttagen från barnens konton och lämnat ett felaktigt råd att placera medlen i en kapitalförsäkring. Företaget påpekade dock att kvinnan – som har 30 års erfarenhet i företaget – endast agerat utifrån omtanke om kunden och inte för egen vinning, och framhöll att det hade fortsatt stort förtroende för henne.

Ostridig överträdelse

Disciplinnämnden konstaterar att agerandet ostridigt har inneburit en överträdelse av företagets regler, vilket har riskerat att skada förtroendet för bolaget. Eftersom det rör sig om en enskild händelse i en speciell situation anser dock nämnden att påföljden kan stanna vid en erinran. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se