Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Psykosförsvar håller – tidigare fälld frias för rumpgrepp i butik

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 14:22
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

Mycket talar enligt hovrätten för att mannen agerade med uppsåt när han bad expediten i butiken om en kram och sedan tog henne på rumpan.
Trots det väljer domstolen att fria mannen, som fällts i tingsrätten.
Mannen har en vecka efter händelsen tagits in för tvångsvård på grund av cykloida psykoser och kan därför ha agerat utan uppsåt.

En nu 39-årig man dömdes i Stockholms tingsrätt till 80 dagsböter efter en incident i en butik i centrala Stockholm sommaren 2021.

En expedit i butiken berättade under huvudförhandlingen hur mannen kommit in i butiken och sagt att han delade ut kramar för att uppmärksamma och ge stöd åt Black Lives Matter. Expediten hade då gett mannen en snabb kram, men han hade då genast klämt henne på rumpan med ena handen. Kvinnan hade då puttat bort mannen och tillkallat vakter.

Psykoser

Mannen förklarade, å sin sida, att han haft psykoser av och till sedan 2017. Dagen i fråga skulle mannen ha varit psykotisk efter att inte ha sovit på flera nätter. Han hade inte vetat var han befunnit sig, men hade vetat att han ”måste kämpa för svartas rättigheter i Sverige genom att visa kärlek”. Han hade därför delat ut kramar till flera människor och ingen hade klagat. Händelsen i butiken mindes han inte, men han ifrågasatte inte att kvinnans berättelse stämde. Däremot förnekade han ansvar med hänvisning till bristande uppsåt.

Tingsrätten konstaterade att endast höggradiga tillstånd som ger ”ett grumlat medvetande” kan göra att uppsåt inte anses föreligga. Att gärningsmannen på grund av psykisk störning har en helt felaktig uppfattning om motivbilden eller andra bakomliggande förhållanden hindrar till exempel inte uppsåt – och bristande uppsåt till följd av grumlat medvetande ska enligt uttalanden från Högsta domstolen bara aktualiseras i ett fåtal fall.

Lades in

Mannens uppgifter om sitt hälsotillstånd fick i och för sig stöd av journalanteckningar från när han lagts in på psykiatrisk mottagning några dagar efter gärningen. Utredningen gav dock enligt tingsrätten inte stöd för att 39-åringen haft en sådan bristande verklighetsuppfattning eller grumlat medvetande i samband med gärningen att han inte skulle anses ha agerat uppsåtligen.

Domstolen tog här fasta på uppgifter från en väktare som ansett att mannen verkat veta vad han gjorde och inte verkade förvirrad – och på uppgifter från expediten, som känt sig säker på att greppet om rumpan varit en medveten handling. Att mannen motiverat önskemålet om kramar med stöd för Black Lives Matter och att han efter greppet gett kvinnan en komplimang för sitt utseende fick enligt domstolen också ”anses präglas av en viss form av rationalitet”.

Hovrätten friar

Svea hovrätt river nu upp den fällande domen och frikänner mannen.

En läkare har i hovrätten berättat om diagnosen cykloida psykoser, som under sommaren 2021 resulterat i att 39-åringen tvångsvårdats med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Cykloida psykoser karaktäriseras av hastiga insjuknanden där patienten blir allvarligt sjuk i psykos. Patienten får ett desorganiserat beteende och gör avvikande saker som man inte man sedan inte minns – och inte skulle göra i vanliga fall. Vissa patienter är här medvetna om vad de gör medan andra inte är det. När mannen lagts in för tvångsvård har han enligt läkaren uppvisat ett ”väldigt desorganiserat beteende” och enligt läktaren har han då inte kunnat kontrollera sitt handlande.

Osäkerhet

Enligt hovrätten talar mycket för att mannen var medveten om sitt handlande när han tog kvinnan på rumpan. Mot denna måste dock läkarens uppgifter om psykostillståndet i fråga ställas – och bedömningen har här varit att mannen en dryg vecka efter gärningstillfället inte har kunnat kontrollera sitt beteende. Det är här osäkert när den psykos som ledde till tvångsvården utlöstes – och får i och med det sägas finnas en osäkerhet kring mannens medvetenhet vid gärningstillfället.

Sammantaget kan det enligt hovrätten inte anses visat att mannen haft sådan verklighetsuppfattning och medvetandegrad att han handlat med uppsåt. Åtalet ogillas därmed och mannen ska därför inte heller betala skadestånd till expediten. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: