Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Ordningsstörningarna ökar – och detta måsta tas på allvar”

Processrätt
Publicerad: 2020-11-30 10:51
Louise Meijer. Foto: Christine Ohlsson

REPLIK – av Louise Meijer, jurist och moderat riksdagsledamot

I en debattartikel på Dagens juridik skriver tf lagmannen Lennart Strinäs att en överväldigande majoritet av huvudförhandlingarna vid svenska domstolar genomförs lugnt, sakligt, värdigt och rättssäkert. Det är bra. Inget annat förväntas heller av domstolsväsendet. Om problemen med ordningsstörningar hade förekommit i en majoritet av förhandlingarna hade diskussionen legat på en helt annan nivå och förslagen varit desto mer radikala.

Samtidigt ökar ordningsstörningarna i de svenska domstolarna. Statistik från Sveriges domstolar visar att mellan 2016 och 2018 ökade antalet rapporterade ordningsstörningar med drygt 50 procent.

Det är riskabelt om domstolar och politiker väljer att relativisera problemet genom att lyfta fram att ordningsstörningar trots allt inte förekommer i majoriteten av förhandlingarna. Statistiken, tillsammans med berättelser från både åklagare, poliser och nämndemän om försämrad ordning i rättegångarna, måste tas på allvar.

Sveriges domstolar är den yttersta aktören för rättsstaten Sverige. Deras uppdrag utgör ett fundament i rättssamhället. Rättsstaten Sverige är ingen kravlös gemenskap. I rättegångar måste detta komma till uttryck genom krav på ordning och ett inskärpande av respekt för den institution man ställs inför.

Varje domare har ett ansvar att upprätthålla domstolens roll och bör använda tillgängliga verktyg för att motverka ordningsstörningar vid förhandlingar. I dagsläget är det så kallad utvisning och böter för rättegångsförseelse. Moderaterna föreslår att en rättegångsförseelse ska kunna leda till en månads fängelse, detta för att inskärpa ordningen och följsamheten av beslutade ordningsregler.

De allra flesta har respekt för svenskt rättsväsende och förstår betydelsen av att befinna sig i domstol, därför är detta inte ett problem i de allra flesta fall. Men för de personer som lever i parallella samhällen och efter andra regler än de lagboken ställer upp är detta ingen självklarhet.

Sverige ska fortsätta vara ett demokratiskt rättssamhälle. Politiker, poliser, åklagare och myndigheter arbetar för att lag och ordning ska gälla i hela landet. Genom att tillåta ordningsstörningar riskerar Sverige uppfattas som en rättsstat som inte behöver tas på allvar. Det påverkar såväl målsägandens, allmänhetens som övriga domstolsaktörers förtroende för rättsväsendets förmåga. Att störa ordningen i svenska domstolar ska inte vara acceptabelt, hur sällan det än förekommer.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: