Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Preskription efter åtalsjustering friar från ofredande

Nyheter
Publicerad: 2021-04-22 13:34
JÖNKÖPING 20190405 Göta hovrätt i Jönköping. Foto: Adam Ihse / TT kod 9200

En 56-årig man döms för en rad olika brott men frias från ofredande av en kvinna i juli 2016.
Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att åklagarens åtalsjustering i och för sig är tillåten men att de skett efter att preskription för det nya brottspåståendet om ofredande inträdde.

Vid Linköpings tingsrätt åtalades och dömdes 56-årig man bland annat för olaga hot, ofredande, hets mot folkgrupp och två fall av hot mot tjänsteman. Tingsrätten friade dock mannen från ett fall av olaga hot i sin lydelse före 1 juli 2016 samt ett fall av ofredande i sin lydelse före 1 januari 2018.

Inledningsvis gjorde åklagaren gällande att mannen gjort gällande att 56-åringen gjort sig skyldig till olaga hot mot en kvinna, men därefter justerades åtalet till att även inkludera kvinnans dotter.

”Otillåten taleändring”

Beträffande detta brott ansåg 56-åringen att åklagarens justering utgjorde en otillåten taleändring, och att preskription i vart fall hade inträtt för den nya rubriceringen.

Tingsrätten ansåg att åtalsjusteringen visserligen avsåg nya gärningsmoment men att det brottsliga angreppet till sin karaktär väsentliga var detsamma och riktade sig mot samma intressen. Dessutom utspelade sig det faktiska händelseförloppet inom väsentligen samma tid och rum som den tidigare gärningsbeskrivningen. Justeringen av talan tilläts därför inom ramen för rättegångsbalken.

Inte heller ansåg rätten att åtalspreskription hindrade att åtalet i den delen prövades mot 56-åringen. Även om åklagaren justerades åtalet först i maj 2020 – det vill säga efter att den tvååriga preskriptionstiden för ofredande gått ut – fanns nämligen ett nära samband mellan tillämpningsområdet för bestämmelserna om olaga hot och ofredande att huvudregeln i RB inte skulle tillämpas.

56-åringen dömdes slutligen till två månaders fängelse.

Annan bedömning

Göta hovrätt gör dock en något annan bedömning och friar nu 56-åringen från ansvar för ofredande i juli 2016.

Som tingsrätten noterade har åklagaren relativt stora möjligheter att justera åtalet genom inskränkning eller tillägg av exempelvis brottsrekvisit, liksom att ange nya rättsliga beteckningar.

Enligt huvudregeln måste dock sådana åtalsjusteringar ske inom preskriptionstiden för det nya brottet – även om justeringen i princip bara innebär att ett nytt lagrum åberopas. Vissa undantag har medgetts i praxis när det finns ”ett mycket tydligt samband mellan den ursprungliga brottsrubriceringen och den justerade”. Så kan vara fallet vid gradindelade brott, mellan fullbordade brott och försök.

Hovrätten anser att åklagaren i det här fallet har gjort omfattande justeringar av det ursprungliga åtalet. I stället för olaga hot i brottsbalken kap 4 § 5 har ofredande åberopats enligt kap 4 § 7. Dessutom har åklagaren justerat gärningspåståendet genom att ange en helt ny beskrivning av gärningen med tilläggen ”följa efter, gå nära henne och skriva bland annat förolämpningar.”

Tillåtna i och för sig

Hovrätten anser visserligen att justeringarna i och för sig varit tillåtna enligt rättegångsbalken, men att de skett efter preskription inträtt för det nya brottspåståendet om ofredande. Till skillnad från underinstansen anser rätten inte att det rör sig om en sådan undantagssituation som gör att åtalet ändå kan prövas i den delen. 56-åringen frikänns därmed från det aktuella åtalet om ofredande.

Mannen döms dock även för ett fall av olaga hot. Påföljden ändras dock till skyddstillsyn med särskild föreskrift om att genomgå behandling som Kriminalvården finner lämplig. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se