Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisinspektör döms även i hovrätten för näringspenningtvätt

Nyheter
Publicerad: 2023-03-03 09:57
Genrebild. Foto: Claudio Bresciani / TT /

Polismannen lånade ut sitt bankkonto till sin svärfar som, på grund av skuldsanering, inte får ha ett eget.
Han dömdes i tingsrätten för näringspenningtvätt och döms nu även i hovrätten för samma brott.

Det var den 29 november 2022 som den 53-årige polisinspektören dömdes för näringspenningtvätt. Han dömdes att betala 40 dagsböter om 460 kronor, totalt 18 400 kronor samt ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor.

Anledningen är att han låtit sin svärfar disponera över sitt betalkort i Ica-banken och även möjliggjort för svärfadern att göra insättningar på bankkontot.

Syftet, enligt polisinspektören, var att svärfadern skulle kunna få in sitt försörjningsstöd från socialtjänsten på det aktuella bankkontot samt att svärfadern skulle kunna sköta sina privata betalningar avseende dagliga kostnader för mat, parkeringsavgifter med mera.

Kopparförsäljning

Svärfadern har dock under perioden den 10 augusti–7 oktober 2021 satt in – eller anvisat ett företag i Huddinge att sätta in – sammanlagt cirka 40 000 kronor avseende vederlag för kopparförsäljning eller liknande som svärfadern gjort till företaget. 

”Omständigheterna har därmed varit sådana att N.N (polisinspektören reds anm.) genom sitt agerande medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte, enligt vad som påståtts”, skrev tingsrätten i din dom.

Polisinspektören har å sin sida uppgett att han inte kontrollerat sina kontoutdrag och har inte gjort någon kontroll av svärfaderns användning av betalkortet/bankkontot. Han visste inte att han höll på med skrot eller diesel och sådana saker.

Tingsrätten anser dock att det är bevisat att gärningen begicks med uppsåt, det vill säga att han vid utlåningen av kortet har varit medveten om att han möjliggjort för svärfadern att göra insättningar på det bankkontonummer som varit kopplat till kortet och han därvid även måste anses ha dels varit medveten om att det fanns en risk för att svärfadern skulle använda kortet/kontot förtill exempel sådana insättningar som påståtts enligt gärningsbeskrivningen, dels varit likgiltig inför detta.

Tingsrätten beaktar även att han är polisman och anser sammantaget att han genom sitt agerande ”i detta fall har gjort sig skyldig till ett sådant uppsåtligt klandervärt risktagande som medför straffansvar. Åtalet är därmed styrkt och polisinspektören dömdes för näringspenningtvätt, ringa brott”. 

Tingsrätten har inhämtat ett yttrande från Polismyndighetens ansvarsnämnd. Av yttrandet framgår att nämndens majoritet gör bedömningen att det mesta talar för att polisinspektören inte kommer att skiljas från sin anställning vid en fällande dom. 

Målet i hovrätten

Polisinspektören har överklagat domen.

Han uppger bland annat att enbart den omständigheten att betalning influtit på bankkonto tillhörande polisinspektören inte anses tillräcklig för att rekvisitet åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte är uppfyllt.

Vidare skriver polisinspektören i överklagandet att domstolen måste beakta den omständighet att han är polis för det fall han döms för brott. Han menar att det måste rimligtvis ges avsevärd betydelse vid en uppsåtsbedömning som tar sin utgångspunkt i huruvida han varit likgiltig eller inte. 

Utredningen i hovrätten är densamma som i tingsrätten. Hovrätten gör inte några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort vare sig i frågan om skuld och brottsrubricering eller frågan om påföljd. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras.

Polisinspektören döms för näringspenningtvätt, ringa brott, och får betala 40 dagsböter om 460 kronor, motsvarande 18 400 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: