Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisen höll utvisad i olagligt förvar – i mer än åtta månader

Nyheter
Publicerad: 2019-10-23 14:28
Foto: Johan Nilsson / TT

Polisen höll en man från Mali i verkställighetsförvar i 20 månader.
Nu slår Migrationsdomstolen fast att det det i åtta av dessa månader saknades rättslig grund att behålla honom i förvar.

Det var i juni 2016 som Migrationsverket avslog mannens asylansökan och beslutade om utvisning från Sverige.

Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen, som avslog överklagandet, och beslutet vann sedan laga kraft den 20 februari 2017 när Migrationsöverdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Den 17 maj 2017 lämnade Migrationsverket ärendet till till Polismyndigheten för verkställighet och den 27 juni beslutade Polisen att ta mannen i så kallat verkställighetsförvar.

Förvaltningsrätten såg det som två skilda perioder

Enligt Polismyndigheten togs beslutet om verkställighetsförvar i syfte att förbereda eller verkställa utvisningen, samt eliminera risken att mannen skulle hålla sig undan eller avvika.

Den 16 juni 2018 genomförde Polismyndigheten en eskorterad så kallad förhandlingsresa till Mali. Mannen hade då suttit i förvar sedan den 27 juni året innan, men nekades inresa i landet eftersom han uppgav för myndigheterna att han inte var medborgare i landet. Han fick då resa tillbaka till Sverige varpå Polisen återigen fattade beslut om verkställighetsförvar på samma grunder som tidigare.

Den 15 februari 2019 fattades ännu ett beslut om fortsatt verkställighetsförvar av mannen. Detta överklagade mannen till förvaltningsrätten som dock avslog överklagandet med motiveringen att den tidigare förvaringen upphävts vid resan till Mali. Mannen ansågs därför endast ha suttit i förvar från och med den 17 juni 2018, det vill säga när det senaste beslutet verkställdes.

Överklagade till Migrationsöverdomstolen

Han överklagade dock migrationsdomstolens dom och hävdade att förvaringen av honom var en oproportionerlig åtgärd. Polismyndigheten hävdade fortsatt att det fanns grund för ett nytt förvarsbeslut efter återkomsten till Sverige eftersom avvikandegrunder fortfarande förelåg och det var fråga om en ny verkställighet.

Migrationsöverdomstolen konstaterar nu, bland annat mot bakgrund av det ställningstagande som finns från EU-domstolen, att den i svensk rätt föreskrivna tolvmånadersperioden ”måste förstås som den maximala tid som en utlänning får hållas i förvar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, i vart fall så länge som det får anses vara fråga om samma verkställighetsärende”.

Enligt Migrationsdomstolen måste även tidigare period eller perioder som en utlänning hållits i förvar beaktas vid beräkningen av samma tolvmånadersperiod – om det gäller samma verkställighetsärende.

Saknades förutsättningar att hålla mannen i förvar

Eftersom den aktuella personen togs i verkställighetsförvar den 27 juni 2017 och togs ur samma förvar den 16 juni året därpå för att sedan tas i nytt förvar dagen efter då han återkom till Sverige är det enligt domstolen fråga om ett och samma ärende.

Då mannen hölls i förvar under i vart fall delar av såväl den 16 som den 17 juni 2018, var den 27 juni 2018 den tidpunkt då den maximala tiden för verkställighetsförvar inträffade. Migrationsöverdomstolen slår därför fast att det efter den tidpunkten inte funnits förutsättningar för Polisen att hålla mannen i verkställighetsförvar.

Mannens utvisning verkställdes sedan till slut den 7 mars i år.

På grund av att den aktuella frågan om förvar nu har för fallit skriver Migrationsdomstolen nu av målet.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: