Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pojke frias från bedrägerier i butik – kan ha varit hans bror

Nyheter
Publicerad: 2022-08-30 14:11
Foto: Berit Roald / NTB

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner en 16-årig pojke som tidigare fällts för fem butiksbedrägerier.
Utredningen talar för att det är 16-åringen eller hans bror som manipulerat självskanningsystemet och betalat för klart billigare varor än han tagit med sig.
Det går dock, trots kamerainspelningar, inte att utesluta brodern som gärningsman.

En nu 16-årig pojke dömdes i Södertörns tingsrätt till 40 timmars ungdomstjänst för fem fall av bedrägeri.

16-åringen hade enligt domen satt i system att manipulera självskanningsystemet på sin lokala Biltema-butik. Vid fem olika tillfällen under en tvåveckorsperiod hade han köpt varor i butiken men först bytt ut prislapparna så att han skannat varukoder för varor med väsentligt lägre priser. I flera av fallen hade pojken skannat streckkoder för en vara som kostat under 100 kronor och tagit med sig en vara värd flera tusen ut ur butiken.

Stämde av

Gärningarna hade uppdagats när en anställd i butiken såg en person lämna butiken med en förhållandevis dyr ljusramp och uppträda avvikande genom att genast slänga kvittot. En kontroll visade att köpet hade avsett en betydligt billigare vara. När butiken spårade köp med samma betalkort och stämde av mot bilder på sina övervakningskameror hade bilden av upplägget klarnat ytterligare.

Pojken hade vid huvudförhandlingen gjort gällande att han aldrig ens varit i butiken – och att det inte var han som syntes på bilder från butikens övervakningskameror. Vid köpen hade dels 16-åringens, dels hans brors betalkort använts. Det kunde dock vara så att brodern tagit fel kort av misstag, menade 16-åringen.

Kvinna dömdes

En 19-årig kvinna dömdes i samma dom som medgärningsperson avseende ett av bedrägeribrotten. Hon uppgav i tingsrätten att hon inte ville säga vem hon var i butiken med, men uppgav att det inte var 16-åringens bror utan en person som hon kände genom honom.

Tingsrätten ansåg också att en identifierings-pm som åberopats av åklagaren som tog stöd i jämförelse av körkortsfotografi och passbild ihop med den övriga utredningen styrkte att det var 16-åringen som begått gärningarna.

Hovrätten frikänner

Svea hovrätt river nu upp domen och frikänner 16-åringen från samtliga brott.

Åklagaren har genom utredningen styrkt att de aktuella bedrägerierna har inträffat. Frågan är om det också är ställt bortom rimligt tvivel att det är 16-åringen som är gärningsman.

Att 16-åringens respektive hans brors betalkort använts vid brotten talar för att någon av dem är skyldig. Fotografier som åberopats i målet visar dock att bröderna är ”ganska lika varandra”, konstaterar hovrätten. De foton och filmer som åberopats som bevisning är samtidigt inte så skarpa att det går att närmare urskilja personens anletsdrag – och det finns inte heller något annat kännetecken som kan knytas till 16-åringen.

Gör inte att slå fast

Det går med hänsyn till detta inte att slå fast att 16-åringen är identisk med den person som syns på filmerna och fotografierna, oavsett vad som redovisas i en pm som upprättats under förundersökningen, konstaterar hovrätten.

Att kvinnan som dömts för ett av brotten uppgett att det inte är 16-åringens bror som varit med henne i butiken skulle i och för sig kunna tala för att det i stället var 16-åringen som var med. Kvinnan var dock medtilltalad i tingsrätten och hennes uppgifter kan därför inte tillmätas någon avgörande betydelse.

Sammantaget räcker åklagarens bevisning inte för att fälla 16-åringen och åtalet ogillas därför av en enig hovrätt. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: