Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pojke får skadestånd för olaglig omskärelse utan bedövning

Nyheter
Publicerad: 2023-01-16 13:15

En man som dömts för brott mot omskärelselagen krävdes på drygt 8 000 kronor av en ”patient” då ingen bedövning gavs.
Det beloppet nekas men i motsats till tingsrätten dömer hovrätten ut 1 300 kronor då pojken grät när han kissade en tid efter omskärelsen och att såret vätskade sig.

En 37-årig man dömdes för brott mot lagen om omskärelse av pojkar till 80 dagsböter. En av de drabbade pojkarna begärde drygt 8 000 kronor i skadestånd och åberopade som grund för sin talan, utöver den brottsliga gärningen att den brottsliga gärningen även medfört otillbörlig smärta och lidande, kränkt pojkens personliga integritet samt tillfogat honom personskada bestående av fysiskt och psykiskt lidande.

Vänersborgs tingsrätt ansåg inte att pojken genom brottet mot lagen om omskärelse av pojkar utsatts för någon kränkning. I avsaknad av närmare utredning om själva omskärelsen ansågs det inte visat att pojken utsatts för otillbörlig smärta och lidande eller personskada bestående av fysiskt och psykiskt lidande, varför han inte heller kunde tillerkännas någon ersättning med stöd av 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Detta trots att någon bedövning inte hade getts.

Det anföra innebär att pojkens skadeståndsyrkande ogillades i tingsrätten.

Hovrätten ändrar

Hovrätten för Västra Sverige instämmer i tingsrättens bedömning att kränkningsersättning inte kan utgå enbart på den grunden att 37-åringen döms för brott mot lagen om omskärelse av pojkar. Att han inte har utfört omskärelsen på ett korrekt sätt enligt gällande föreskrifter innebär inte i sig att han har utsatt pojken för otillbörlig smärta och lidande som utgör en allvarlig kränkning. Ersättning för kränkning kan således inte utgå.

Föräldrarna till pojken har i förhör berättat att pojken skrek till när 37-åringen utförde omskärelsen. Av mammans uppgifter i förhör och av en Whatsapp-konversation är vidare visat att pojken grät när han kissade en tid efter omskärelsen, vilket han inte gjort innan, och att såret vätskade sig. Härigenom anser hovrätten det visat att 37-åringen genom omskärelsen har orsakat pojken personskada i form av fysiskt lidande. Av Whatsapp-konversationen framgår att pojkens mamma en dryg vecka efter omskärelsen fortfarande var orolig med anledning av hur såret såg ut. Pojken har därför rätt till ersättning för sveda och värk med yrkat belopp, motsvarande två veckors akut sjukdomstid.

Tingsrättens dom ska således ändras i fråga om skadestånd på så sätt att pojken tillerkänns ersättning för sveda och värk med 1 300 kronor, jämte ränta. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: