Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Planerade skolmassaker – slipper frihetsberövande påföljd

Nyheter
Publicerad: 2023-03-15 13:19
Malmö Latinskolan. Foto: TT

Det var inte fantasier utan konkreta planer på ett skoldåd som den nu 18-åriga mannen våren 2022 berättade om för polisen efter att ha tagits in till förhör med anledning av ett oroande meddelande med anspelning på dubbelmordet på Malmö latin.
Det bedömer hovrätten, men domstolen anser samtidigt att skyddstillsyn räcker som påföljd.

Det var i mars 2022 som den nu 18-åriga mannen, då 17, skickade ett meddelande på Snapchat till en klasskamrat som kom till skolledningens kännedom och senare polisanmäldes. Skolattacken på Malmö Latinskola hade då precis inträffat och i meddelandet stod det att det bara var en tidsfråga innan något liknande skulle hända i Stockholm. 

Anteckningar och vapen

18-åringen frihetsberövades och vid husrannsakningar i hans bostad påträffades diverse anteckningar och kläder – samt en kniv och en hammare som han nyligen skaffat. En närmare undersökning av hans mobiltelefon visade på hundratals videoklipp på temat skolattacker, bland annat redigerade videor där 18-åringen placerat sig själv i bild och lagt till musik. Han hade också polisanmälts vid ett tidigare tillfälle efter att ha skickat en liknande video till rektorn samt till samtliga lärare och elever på sin tidigare skola. 18-åringen hade bland annat varit arg på rektorn och en lärare efter en omplacering till specialklass. Det visade sig också att 18-åringen druckit betydande mängder starksprit de senaste dagarna – något som enligt åklagaren handlat om att ”få mod” för att kunna utföra en skolattack.

När Södertörns tingsrätt prövade åtalet för förberedelse till mord i december 2022 konstaterade man att det inte är lätt att få utrett vad som rör sig i en människas hjärna. Det fanns dock ”åtskilliga omständigheter” som talade för att 18-åringen inte bara fantiserat om en skolmassaker utan även avsett att gå till handling med hjälp av hammaren och kniven – och att planen varit att döda rektorn och läraren på den tidigare skolan samt en obestämd krets elever eller skolpersonal.

Häktad över ett halvår

Trots allvaret i brottet kunde påföljden stanna vid skyddstillsyn, enligt tingsrätten. Mannens psykiska problematik med autism och ADHD hade nämligen påverkat honom och han hade dessutom suttit häktad med restriktioner i mer än ett halvår.

Åklagaren överklagade domen och yrkade att påföljden skulle bestämmas till sluten ungdomsvård i stället för skyddstillsyn. Försvaret överklagade samtidigt och yrkade att åtalet för förberedelse till mord skulle ogillas.

Svea hovrätt ansluter sig dock till tingsrättens bedömning och fastställer underinstansens dom.

Den centrala frågan i bedömningen av 18-åringens skuld är vilka avsikter han hade när han införskaffade kniven och hammaren, sett i kontexten av vad som framkommit genom utredningen i övrigt. För att fälla krävs det samtidigt att det funnits en fara för brottets fullbordan som inte varit ringa.

Som tingsrätten också tagit upp har det genom utredningen framkommit att mannen uppvisat många av de riskfaktorer som forskningen identifierat hos personer som begått ”skoldåd”. Han intresse för sådana dåd har samtidigt inte fallit in under ett allmänt intresse för ”true crime” och gäringsmännens psykologi. Det framgår i stället att mannen haft ett mycket stort intresse för grova våldsdåd och i olika sammanhang uttryckt sig positivt och visat beundran inför personer som utfört sådana dåd – och rent av försökt komma i kontakt med vissa gärningsmän. Han har också försökt efterlikna sådana personer genom sina inköp av bland annat kläder. Det har även funnits ett klart motiv i att planera och utföra en attack mot rektorn och läraren i högstadieskolan.

”Konkret”

Även om oron kring mannen funnits en längre tid visar utredningen också på att han efter årsskiftet 2021/2022 ”på ett konkret sätt planerade att agera utifrån sina tankar och faktiskt genomföra någon typ av våldsgärning på sin gamla skola”, enligt hovrätten. Under samma period vände den positiva utveckling som 18-åringen visat upp i början av gymnasieåret och han införskaffade kniven och hammaren. Det var under denna period som han skrev det oroande meddelandet till en klasskamrat, i samband med skolmassakern på Malmö Latinskola – och även blev polisanmäld samt intagen för förhör.

Det är en brist att förhöret inte har spelats in och därför inte kunnat skrivas ut i dialogform, men mannen har i huvudsak inte ifrågasatt innehållet så som det återgetts. Han har däremot i efterhand gjort gällande att det han berättat om varit fantasier, inte verkliga avsikter. Hovrätten bedömer dock, i likhet med tingsrätten, att de uppgifter som 18-åringen lämnat till polisen varit allvarligt menade – och att det funnits en fara för att planerna skulle komma att realiseras. Åtalet för förberedelse till mord är därför styrkt.

Straffvärdet hade för en vuxen person utan beaktande av förmildrande omständigheter inte överstigit fyra års fängelse. Med hänsyn till mannens ålder, psykiska problematik och häktning med restriktioner kan det inte anses föreligga synnerliga skäl för fängelse – och sluten ungdomsvård är redan därför utesluten. Hovrätten fastställer i stället den skyddstillsyn som tingsrätten beslutat om. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
skoldådplan
Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: