Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Penningtvättssyfte inte visat – dömd 29-åring frias delvis

Nyheter
Publicerad: 2021-07-12 12:38
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Det flödade in nästan 23 miljoner kronor på en 29-årings konto mellan januari 2017 och september 2020.
Av dessa betalades drygt 18 miljoner kronor ut till flera hundra andra konton.
Att delar av hela betalningsflödet sannolikt härrör från brottslighet räcker dock inte för att ”på goda grunder” anta penningtvättsyfte.
Hovrätten friar därför mannen i den delen.

Den 29-årige mannen åtalades bland annat för grov näringspenningtvätt under flera år i Göteborg.
Enligt åklagaren hade mannen agerat på ett sätt som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller främjat möjligheten för någon annan att tillgodogöra sig sådan egendom.

Till skillnad från vad som gäller vid penningtvättsbrott krävs inte vid näringspenningtvätt att något så kallat förbrott kan styrkas, konstaterade domstolen inledningsvis. Det kan till och med vara så att det i efterhand visar sig att egendomen var helt eller delvis legitim.

Klandervärt risktagande

Bestämmelsen i lagen om straff för penningtvättsbrott § 7 tar i stället sikte på ett klandervärt risktagande som innebär att gärningsmannen medverkar till en åtgärd som utåt sett är misstänkt och som därför inte bör utföras. Eftersom penningtvättstransaktioner normalt inte är något misstänkt bör det dock i regel finnas någon kvalificerande omständighet för att sådana transaktioner skäligen ska kunna anses ha vidtagits i penningtvättsyfte, står det i förarbetena.

Enligt tingsrätten var det utrett att 29-åringen tagit emot sammanlagt nästan 23 miljoner kronor mellan januari 2017 och 28 september 2020 och att han under samma period betala ut drygt 18 miljoner kronor samt gjort kontantuttag med drygt 830 000 kronor.

Hjälpt vänner

29-åringen uppgav att han hjälpt ungefär 400 vänner att föra över pengar till sina anhöriga i Syrien och Turkiet. Han angav dock att detta varken utgjort näringsverksamhet eller vanemässig eller i större omfattning bedriven verksamhet.

Tingsrätten ansåg dock att det med hänsyn till summorna och den långa tid som förflutit var styrkt att 29-åringen haft ett upplägg som omfattat helheten redan från start. Eftersom mannen inte hade gjort några närmare kontroller av pengarna som sattes in på hans konton hade han gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande.

Sammanfattningsvis dömdes därför 29-åringen för grov näringspenningtvätt, grovt bokföringsbrott och bokföringsbrott till tre års fängelse.

Frias delvis

Hovrätten för Västra Sverige friar nu mannen från näringspenningtvättsbrottet och sänker fängelsestraffet till ett års fängelse.

Hovrätten instämmer till en början med underinstansens bedömning att 29-åringen, i en näringsverksamhet, medverkade till de transaktionerna.
Vad gäller begreppet ”klandervärt risktagande” är detta inte ett brottsrekvisit enligt straffbestämmelsen, utan används i lagmotiven för att beskriva grunden för straffansvaret. Det relevanta brottsrekvisitet, anmärker hovrätten, är i stället att gärningsmannen medverkar till en åtgärd som ”skäligen kan antas” syfta till att dölja exempelvis att pengar kommer från brott.

Huruvida ett visst agerande utgjorde ett klandervärt risktagande kan alltså inte bedömas som en fristående fråga, utan är kopplat till frågan om objektiva omständigheterna skäligen gjorde antagligt ett penningtvättssyfte.

Inte anmärkningsvärda

Hovrätten bedömer transaktionerna inte framstår som anmärkningsvärda, utifrån det underlag som har presenterats. I stället finns det klart fog för att anta att åtminstone en mycket stor del av transaktionerna avsåg överföringar av belopp från personer som ville bidra till bland annat anhörigas boende i andra länder.

Att det i delar av det samlade betalningsflödet sannolikt förekom pengar som på något sätt härrörde från brottslighet utgör inte ”goda grunder” för att anta ett penningtvättssyfte vid någon enskild transaktion.

Mot bakgrund av dessa överväganden friar alltså domstolen 29-åringen från näringspenningtvättsbrottet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se