Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Penningtvättsdömd flicka frias efter åklagarmiss

Nyheter
Publicerad: 2022-11-23 11:31

Man kan diskutera om den 15-åriga flickan insåg eller borde ha insett att pengarna härrörde från brott och att hon gjorde sig skyldig till penningtvätt när hon hjälpte den främmande mannen att ta ut 15 000 kronor som han swishade henne.
Åklagaren har dock bara åtalat för uppsåtligt agerande och flickan frikänns därför nu i hovrätten.

En 15-årig flicka fälldes i Skaraborgs tingsrätt för penningtvättsbrott ihop med fyra andra personer. Åtalet bestod i flickans fall i att ha tagit emot en överföring på 15 000 kronor till sitt konto för att sedan ta ut merparten av pengarna och lämna över dem till en annan person.

Ville vara snäll

Flickan uppgav under huvudförhandlingen att en kille hade kommit fram till henne på stan och frågade om han kunde swisha henne pengar som hon sedan kunde ta ut åt honom. Flickan uppgav att hon hade velat vara snäll och hjälpa killen, men att hon inte visste vem han var och inte hade ställt några frågor kring uttaget.

”[Flickans] uppgifter om att hon endast velat hjälpa en helt främmande kille på stan genom att ställa sitt eget bankkonto till förfogande utan att ställa en enda fråga om varför eller ens om vem killen är, eller att hon inte ens funderat på detta efteråt, förtjänar över huvud taget inte tilltro”, skrev tingsrätten.

Det hade handlat om ett större belopp som flickan normalt inte brukade hantera. Tingsrätten ansåg också att omständigheterna gjorde att hon måste anses ha haft erforderligt uppsåt till penningtvätt.

Förbrott

Göta hovrätt konstaterar nu att utredningen i målet visar att pengarna kommit från ett konto som tillhört en man som vilseletts av en okänd person. Det har här begåtts ett förbrott i form av bedrägeri – och när flickan på uppmaning från en okänd man tagit ut pengarna och överlämnat dem har hon gjort sig skyldig till sådana åtgärder som avses i 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

Även om flickan bara var 15 år är omständigheterna så pass besvärande att det kan ifrågasättas om hon inte handlat med medveten eller omedveten oaktsamhet, det vill säga om hon inte insett eller borde ha insett risken för att egendomen härrörde från brottslig verksamhet och att åtgärden vidtogs i penningtvättssyfte.

Åtalets utformning

Åtalet har dock utformats så att det krävs att 15-åringen agerat med uppsåt – och något sådant än enligt hovrätten inte bevisat i någon form. Åtalet ogillas nu därför av en enig hovrätt – och det gör även bankens skadeståndsanspråk på 15 000 kronor. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: