Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Paradvåning förverkad efter dödsbos olovliga uthyrning

Nyheter
Publicerad: 2021-07-07 12:07

Hovrätten anser att den numera avlidne mannens åttarumslägenhet är förverkad och den därför inte kan överlåtas till hans påstådda sambo.
Dödsboet har nämligen olovligen hyrt ut lägenheten till totalt sex personer efter att mannen blev inlagd på korttidsboende.

En numera avliden man hyrde en åttarumslägenhet på 325 kvadratmeter i Malmö sedan 1999. Mannen avled 10 juli 2020. I januari samma år flyttade mannen in på ett korttidsboende och i februari förordnades om god man. En annan man flyttade in som inneboende i lägenheten i slutet av 2018 och hyrde – efter att hyresgästen flyttat till korttidsboendet – ut lägenheten till sex personer i olika perioder. Den inneboende mannens mamma påstods ha varit sambo med den avlidne mannen.

Inget samboförhållande bevisat

Hyresvärden yrkade i Hyres- och arrendenämnden i Malmö att lägenheten var förverkad på grund av olovlig andrahandsuthyrning. Dödsboet bestred detta och yrkade för sin del att nämnden skulle lämna tillstånd att överlåta hyresrätten till den påstådda sambon.

Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att det inte var visat att hyresgästen och kvinnan haft ett samboförhållande. Tvärtom talade omständigheterna i målet för att mannen inte hade någon sambo.

Den gode mannen vittande om att hyresgästen hade planerat att flytta till ett annat permanent boende. Nämnden ansåg därför att mannen i vart fall från och med våren 2020 inte disponerat över lägenheten på ett sådant sätt att de andra boende kunde betraktas som inneboende. Av det följer att samtliga personer som vistats i lägenheten sedan våren 2020 har bott där genom olovlig andrahandsuthyrning. Hyresrätten ansågs därför förverkad.

Svea hovrätts bedömning

Svea hovrätt instämmer i hyresnämndens bedömning. 

Även hovrätten anser nämligen att hyresgästen efter att ha flyttat in på korttidsboendet inte längre haft sin permanentbostad i lägenheten. De totalt sex personer som flyttade in i lägenheten från och med januari 2020 har därför disponerat självständigt över lägenheten. Hyresrätten anses förverkad på grund av olovlig andrahandsuthyrning och dödsboets ansökan om överlåtelse avslås därför. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand